Logo profire

(48) 695 33 47 47

Tel

Blog

Jakie są sposoby na wykrywanie wycieków gazów?

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wyposażonych w różne instalacje gazowe, zwłaszcza wykorzystywane w przemyśle rozmaite typy gazów technicznych wymaga zastosowania odpowiedniego systemu pozwalającego na szybkie wykrycie ewentualnego wycieku. Urządzenia tego typu działają podobnie jak systemy detekcji dymu, choć zwykle bazują na nieco innych rozwiązaniach. Przekonajmy się, dlaczego wykrywanie wycieków gazu jest tak ważne i sprawdźmy, z jakiego sprzętu się w tym celu najczęściej się korzysta.

Czytaj dalej

Nadmiar lub niedobór tlenu – jakie są zagrożenia?

Tlen to jeden ze składników powietrza atmosferycznego, który jest niezbędny organizmom żywym do oddychania. Jego obecność oraz stężenie ma również duże znaczenie dla rozwoju pożaru i jego przebiegu, ponieważ jest konieczny do podtrzymywania reakcji spalania. Jednym z zadań, przed którymi stają instalacje gaśnicze jest często, poza schładzaniem powierzchni i niedopuszczeniem do ich samozapłonu, również zmniejszenie ilości tego gazu w powietrzu. Przekonajmy się, z czym wiążą się zmiany w ilości tlenu w powietrzu.

Czytaj dalej

Na jakich obszarach jest wymagane wykrywanie gazów?

Zachowanie pełnego bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych, a także obiektach przemysłowych wymaga wczesnego rozpoznawania zagrożeń i uruchamiania systemów odpowiedzialnych za eliminowanie zagrożeń, jak również ich szybką neutralizację. Do podstawowych instalacji tego rodzaju należy system sygnalizacji pożarowej, który w zależności od sytuacji może pokazywać wzrost temperatury czy pojawienie się dymu. W wielu przypadkach równie ważne będzie ostrzeganie o gromadzeniu się znacznej ilości gazów. Przekonajmy się, dlaczego i kiedy będzie to potrzebne.

Czytaj dalej

Gdzie należy zamontować czujnik gazu?

Skuteczne eliminowanie niebezpieczeństw związanych z zagrożeniami pożarowymi pozwala na ograniczenie ryzyka odniesienia obrażeń przez osoby korzystające z budynku oraz poniesienia poważnych strat materialnych. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest odpowiednio zaprojektowana instalacja ppoż. oraz dobry system oddymiający. Rozwiązania takie są jednak zwykle stosowane w większych obiektach mieszkalnych, komercyjnych lub przemysłowych. W domach jednorodzinnych i mieszkaniach rodzaj potrzebnych zabezpieczeń jest nieco inny. Jednym z najpoważniejszych problemów może tu być ulatniający się gaz albo przedostający się z niesprawnego urządzenia grzewczego czad.

Czytaj dalej

Jak gasić urządzenia elektryczne?

Pożar stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które znajdą się w objętym nim budynku ze względu na towarzyszący mu dym, wysoką temperaturę oraz płomienie. Rozprzestrzenianie się ognia jest też przyczyną dużych strat materialnych. Sposoby walki z ogniem zależą w dużej mierze od tego, jakie materiały i substancje uległy zapłonowi, a także od infrastruktury i wyposażenia znajdującego się w budynku. Poważnym problemem może się okazać zwłaszcza gaszenie urządzeń elektrycznych. Przekonajmy się, jakie metody mogą tu okazać się najbardziej skuteczne.

Czytaj dalej

Jakie wymagania muszą spełniać czujniki gazu?

Czujniki gazu to niewielkie i stosunkowo niedrogie urządzenie, które jednak mają bardzo duży wpływ na poziom bezpieczeństwa domów i mieszkań, firm i biur, zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz innych budynków. Służą do ciągłego monitorowania obecności gazów w otaczającym powietrzu, ich wykrywania i alarmowania w przypadku przekroczenia maksymalnego bezpiecznego stężenia.

Czytaj dalej

Logo profire