Logo profire

(48) 695 33 47 47

Tel

Blog

Od czego zależy dokładność wykrywania dymu?

Systemy wykrywania dymu to jedne z podstawowych elementów ochrony przeciwpożarowej. Znacząco podnoszą bezpieczeństwo obiektu, jego użytkowników oraz znajdującego się w nim mienia. Jak jednak zagwarantować wysoką skuteczność takiego systemu? Podpowiadamy!

Czytaj dalej

Z jakich elementów składa się system sygnalizacji przeciwpożarowej?

Zagrożenia związane z pojawieniem się ognia wewnątrz budynków są jednym z poważniejszych niebezpieczeństw dla ich użytkowników. Towarzyszące wybuchowi pożaru zadymienie, wysoka temperatura oraz płomienie oznaczają ryzyko odniesienia obrażeń, a nawet śmierci przez wszystkich, którzy znajdą się w zasięgu szalejącego żywiołu. Prawdopodobieństwo, że ludzie ucierpią w wyniku takiego zdarzenia, można jednak znacznie zredukować, błyskawicznie rozpoczynając akcję ewakuacyjną oraz gaśniczą. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli w obiekcie nie został zamontowany odpowiedni system sygnalizacji pożarowej. Przekonajmy się, co składa się na instalacje tego rodzaju i sprawdźmy, w jaki sposób mogą one działać.

Czytaj dalej

Na jakiej zasadzie działają systemy oddymiania grawitacyjnego?

Ogień stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla osób przebywających w budynku, a podstawowym zagrożeniem są tworzące się gazy pożarowe. Mają one wysoką temperaturę, zawierają substancje o działaniu duszącym, a także ograniczają widoczność, utrudniając orientację i sprawną ewakuację. Dla zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń przez ludzi będących wewnątrz obiektu, a także w celu ułatwienia akcji gaśniczej instaluje się specjalne systemy oddymiania. Mogą one mieć różną postać, lecz najpopularniejszym rozwiązaniem są instalacje grawitacyjne. Przekonajmy się, z czego się składają i zobaczmy, na jakiej zasadzie funkcjonują.

Czytaj dalej

W jakich obiektach konieczny jest montaż systemów oddymiania?

Zagrożenia pojawiające się podczas pożaru, które powodują największe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się wewnątrz budynku to gazy pożarowe. Ograniczają one widoczność, wywołując dezorientację, wywołując problemy z oddychaniem mogące prowadzić do uduszenia, a także działając toksycznie. Sposobem na zapewnienie właściwego poziomu ochrony będzie zainstalowanie w obiekcie odpowiedniego systemu oddymiania. Przekonajmy się, czym są urządzenia tego typu i sprawdźmy, kiedy montaż okaże się niezbędny.

Czytaj dalej

Jakie funkcje pełnią dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)?

Zagrożenie pożarowe wiąże się z pojawieniem się w budynku emitowanych w wyniku spalania się rozmaitych materiałów gazów, które ograniczają widoczność i mogą powodować zatrucia, a także podwyższonej temperatury oraz płomieni wywołujących poparzenia. Sposobem na zredukowanie ryzyka, że któraś z osób znajdujących się na terenie obiektu odniesie obrażenia, a ogień spowoduje duże straty materialne, jest możliwie wczesne rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej. Warunkiem, by było to wykonalne, będzie błyskawiczne wszczęcie alarmu z wykorzystaniem Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) albo Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO). Przyjrzyjmy się bliżej instalacji DSO i sprawdźmy, gdzie okaże się ona konieczna.

Czytaj dalej

Jakie są sposoby na wykrywanie wycieków gazów?

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wyposażonych w różne instalacje gazowe, zwłaszcza wykorzystywane w przemyśle rozmaite typy gazów technicznych wymaga zastosowania odpowiedniego systemu pozwalającego na szybkie wykrycie ewentualnego wycieku. Urządzenia tego typu działają podobnie jak systemy detekcji dymu, choć zwykle bazują na nieco innych rozwiązaniach. Przekonajmy się, dlaczego wykrywanie wycieków gazu jest tak ważne i sprawdźmy, z jakiego sprzętu się w tym celu najczęściej się korzysta.

Czytaj dalej

Logo profire