Zasysające systemy wczesnej detekcji dymu

elektronika

Jedną z naszych specjalności są systemy wykrywania dymu. Zapewniamy w tym zakresie kompleksową obsługę – od stworzenia projektu po sam montaż. Oferujemy specjalistyczne doradztwo przy wyborze konkretnego rodzaju systemu wykrywania dymu, tak aby był idealnie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Systemy wykrywania dymu to jeden z podstawowych elementów ochrony przeciwpożarowej budynku. Znacząco podnoszą bezpieczeństwo użytkowników obiektu i znajdującego się na jego terenie mienia. Dzięki nim możliwe jest bardzo wczesne wykrycie zagrożenia, a tym samym niezwłoczne podjęcie działań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia oraz minimalizację spowodowanych nim strat. W naszej ofercie oprócz wysokiej jakości systemów wykrywania dymu znajdą Państwo również szeroki wybór stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

Vesda – system wczesnej detekcji dymu

System Wczesnej Detekcji Dymu VESDA to połączenie wysokoczułego systemu detekcji dymu oraz modułowej konstrukcji urządzeń. Laserowa komora analityczna Vesdy charakteryzuje się bardzo wysoką czułością i dzięki zdolności wykrywania śladowych ilości dymu jest w stanie zapewnić najwcześniejsze z możliwych ostrzeganie o powstałym zagrożeniu pożarowym.

Modułowa budowa systemu VESDA przekłada się jego elastyczność – pozwala na stworzenie instalacji dokładnie dopasowanej do jego wymagań, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do minimum dzięki wyeliminowaniu zbędnych urządzeń. Oryginalna konstrukcja systemu wykrywania dymu gwarantuje także niskie koszty konserwacji.

Wymagania zasysającego systemu wczesnej detekcji dymu

Wczesna detekcja dymu możliwa jest jedynie przy wykryciu wzrostu zagęszczenia dymu o wartość niewiele większej niż stałe tło. Idealnym rozwiązaniem jest zaadaptowanie urządzenia do otoczenia, przystosowanie jego parametrów pracy do wymagań użytkownika i tym samym zapewnienie całkowitej ochrony zabezpieczonych obiektów. Powyższe wymagania spełnia bez wątpienia system wykrywania dymu Vesda, wyposażony we własne urządzenie zasysające. Zwiększa ono wydajność systemu, jednocześnie uniezależniając jego pracę od innych urządzeń.

Zasada działania systemu VESDA

VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu. Do zasysania powietrza służy zintegrowana pompa ssąca. Dzięki niej system nie jest zależny od znajdujących się w pobliżu detektora prądów powietrza, mogących dostarczyć do niego cząstki dymu. Zapewnia to skuteczne działanie Vesdy w każdych warunkach – od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak.

Dym dostarczany jest do detektora poprzez sieć rurek ssących. W każdej z nich znajduje się szereg otworów ssących. W ten sposób jeden detektor może analizować powietrze z wielu miejsc, co pozwala ograniczyć koszt pojedynczego punktu ssącego. Dostarczając powietrze z różnych punktów, urządzenie zasysające zapewnia stały monitoring całego pomieszczenia lub jego newralgicznych punktów, co przekłada się na wysoką skuteczność detekcji oraz krótki czas reakcji.

Ponadto dzięki wysokiej czułości detektor jest w stanie wykryć dym w bardzo małym stężeniu. Zastosowanie rurek z PCV oznacza, że instalacja nawet najbardziej skomplikowanej sieci rurek ssących jest prosta i niedroga, a przy tym sieć taka zachowuje maksymalną sprawność i staje się skutecznym systemem sygnalizacji pożaru.

Miejsce lokalizacji systemu VESDA

Punkty ssące systemu VESDA są często zlokalizowane w miejscach, gdzie umieszczone zostałyby konwencjonalne czujki pożarowe. Według standardów: NFPA 72, 5.7.3.3.1 oraz BS5839-1, 21.1.3. – Każdy otwór próbkujący systemu zasysającego może być traktowany jak czujka punktowa. Ze względu na fakt, że w jednej rurce można mieć niewielkim kosztem wiele otworów ssących, system VESDA często zapewnia lepsze pokrycie obszaru, niż jest to możliwe do uzyskania w sposób ekonomiczny przy użyciu czujek konwencjonalnych. Ponadto dzięki aktywnemu pobieraniu powietrza do analizy gwarantuje wyższą skuteczność wykrywania dymu w niskim stężeniu niż czujki konwencjonalne.

Zalety systemu detekcji dymu VESDA

Dzięki unikalnym właściwościom system detekcji dymu Vesda można stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. Urządzenie to może być nawet 1000 razy czulsze od standardowych czujek, ponieważ modele punktowe mają zakres około 5%, zaś detektor VESDA posiada regulowaną czułość mieszczącą się między 0,005% a 20% zaciemnienia powietrza na metr. Ponadto jest odporne na silne przepływy powietrza wywołane przez wentylację lub klimatyzację, wysokie i niskie temperatury (+60/-20°C), wysoką wilgotność oraz zakłócenia elektromagnetyczne.

Gama zastosowań systemu wykrywania dymu Vesda:

1) uniknięcie niepotrzebnego uruchomienia instalacji gaśniczych (wcześniejsze ostrzeżenie daje czas na szczegółowe sprawdzenie informacji o zagrożeniu np.: urządzenia telekomunikacyjne, serwerownie, centra przetwarzania danych, podstacje elektryczne),

2) potrzeba jak najszybszej detekcji dymu (procesy krytyczne, których nie można przerwać, urządzenia telekomunikacyjne działające 24h na dobę, serwerownie, centra przetwarzania danych, operacje bankowe, urządzenia przemysłowe do produkcji ciągłej),

3) zmienność warunków środowiskowych (miejsca o dużych poziomach zanieczyszczeń lub o ekstremalnych temperaturach np.: chłodnie, zakłady produkcyjne, papiernie, tunele metra, kopalnie),

4) utrudniony dostęp serwisowy (miejsca o utrudnionym dostępie do kontrolowanego obszaru np.: magazyny, sufity podwieszane, przestrzenie podpodłogowe, urządzenia produkcyjne, obszary o ograniczonym dostępie ze względu na bezpieczeństwo),

5) trudność wykrycia dymu (miejsca z wysoko położonymi sufitami, dużym przepływem powietrza, wyjątkowo rozległe lub o specjalnych wymaganiach np. takie jak: sterylne pomieszczenia, magazyny, hangary lotnicze, serwerownie, atria).

Jakie są rodzaje systemów wykrywania dymu Vesda?

Możemy zaproponować kilka typów systemów detekcji dymu Vesda. Wybór konkretnego rodzaju powinien być dokonany z uwzględnieniem m.in. powierzchni, którą ma nadzorować detektor. Poszczególne odmiany Vesdy różnią się pod względem zakresu czułości czy liczby dowolnie programowalnych progów alarmowych, a także wielu innych parametrów. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, który system wykrywania dymu będzie najlepszym rozwiązaniem w przypadku danego obiektu – zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością doradzimy.

Gama produktów systemu VESDA:

VESDA VEU

VESDA E to nowa generacja zasysających detektorów dymu.

Ze względu na bardzo szeroki zakres czułości, 15-krotnie większy niż detektory rodziny VESDA, oraz większą liczbę otworów próbkujących, przy zastosowaniach w pomieszczeniach z dużym przepływem powietrza powierzchnia dozorowanego obszaru może być zwiększona nawet o 40%.

Znacznie większa długość rur oraz orurowanie z rozbudowanymi odgałęzieniami sprawiają, że system próbkujący idealnie nadaje się do zastosowań w obiektach o większej wysokości, oraz umożliwiają zwiększenie dozorowanej powierzchni nawet o 80%. Zmniejsza się też ilość pracy związanej z montażem i serwisowaniem samych czujek.

Dzięki bogatej gamie nowych, rewolucyjnych funkcji, detektory serii VEU cechują się niezrównaną skutecznością detekcji i uniwersalnością, szerokimi możliwościami programowania w miejscu montażu oraz niższymi kosztami eksploatacji.

Zasada działania

Detektor jest wyposażony w wysokowydajny wentylator, który poprzez system rur, w sposób ciągły pobiera powietrze z dozorowanego obszaru. Do detektora podłączyć można do czterech rur zasysających.

Powietrze z każdej rury zasysającej przepływa najpierw przez filtr, następnie przez czujnik przepływu, po czym poprzez moduł próbkujący jest pobierane do komory detekcyjnej. W celu zabezpieczenia systemu optycznego wewnątrz komory detekcyjnej jest stosowany dodatkowy filtr powietrza.

Komora detekcyjna Flair TM zastępuje 330 000 pojedynczych czujników i współpracuje ze skomplikowanymi algorytmami do wykrywania oraz klasyfikowania cząstek. Przekroczenie jednego z ustawionych progów stężenia dymu jest sygnalizowane jako Alert (ostrzeżenie), Akcja, Pożar1 lub Pożar2.

Alarmy są sygnalizowane przez przekaźniki oraz poprzez sieć VESDAnet. Detektor jest wyposażony w gniazdo Ethernet oraz łącze WiFi umożliwiające konfigurowanie oraz dodatkowe monitorowanie, a także port USB pozwalający na początkowe skonfigurowanie ustawień.

Na obudowie detektora znajdują się kontrolki LED sygnalizujące alarm, awarię, blokadę oraz zasilanie detektora

Użytkownik możne resetować lub blokować czujkę naciskając przycisk na płycie czołowej. Na opcjonalnym wyświetlaczu LCD o przekątnej 3,5 cala można wygodnie odczytać podstawowe informacje o stanie detektora i otoczenia, w tym wartości tła, zmiany stężenia dymu, wartości progów alarmowych, kody ewentualnych awarii, aktualne przepływy powietrza w rurach, a także informacje o statusie normalizacji i stopniu zużycia filtra.

Montaż, uruchomienie oraz użytkowanie

Detektor VEU jest wyposażony w wytrzymałą obudowę o kategorii ochronnej IP40 oraz w wydajny wentylator pozwalający na podłączenie orurowania o łącznej długości do 800 m. Jest w pełni obsługiwany przez programy ASPIRE-E oraz Xtralis VSC, co pozwala na łatwe projektowanie orurowania, uruchomienie systemu i wykonywanie prac konserwacyjnych, a także zapewnia zgodność z dotychczasowymi instalacjami VESDA

VESDAnet™

Urządzenia VESDA komunikują się po sieci VESDAnet, która zapewnia niezawodną, dwukierunkową łączność oraz redundancję umożliwiającą prawidłowe działanie również w przypadku uszkodzenia okablowania w jednym miejscu. Sieć VESDAnet pozwala na konfigurowanie, sterowanie, monitorowanie i wykonywanie diagnostyki urządzeń z jednego miejsca.

Gniazdo ethernet oraz łącze WiFi

Detektory VESDA-E są standardowo wyposażone w gniazdo Ethernet oraz łącze WiFi, pozwalające na dodanie detektora do sieci korporacyjnej.

Dzięki temu oprogramowaniu konfiguracyjnemu, zainstalowanemu na tablecie lub laptopie może poprzez sieć nawiązać bezprzewodowe połączenie z detektorem VESDA E a za jego pośrednictwem z innymi urządzeniami dołączonymi do tej sieci VESDAnet.

Kompatybilność z dotychczasowymi systemami

Detektory VESDA-E mają takie same wymiary obudowy oraz rozmieszczenie przyłączy orurowania i okablowania, jak detektory VESDA VLP oraz VLS. Tym samym są w pełni kompatybilne z dotychczasowymi systemami.

Detektory dymu VESDA VEU:

Nazwa VEU-A00 VEU-A10
Obrazek VEU-A00 VEU-A10
Kategoria VEU VEU
Opis Zasysający detektor dymu VESDA-E serii VEU, 4 rury, wyświetlacz LED Zasysający detektor dymu VESDA-E serii VEU, 4 rury, wyświetlacz 3,5"
VESDA
Powierzchnia dozorowa 2 000 m2 2 000 m2
Ilość rur 4 rury 4 rury
Progi alarmowe 4 progi alarmowe
Przekaźniki 7 przekaźników 7 przekaźników
Adresacja rur Nie Tak
Filtr Wewnętrzny, jednowarstwowy z ochroną optyki
VESDAnet Tak Tak
Detekcja porównawcza Tak
Wyświetlacz LED LCD 3,5 cala, dotykowy
Komunikacja Port szeregowy COM (RS485), Port USB, Ethernet Port szeregowy COM (RS485), Port USB, Ethernet
Klasa PN-EN-54-20 A, B, C
Wsparcie dla iVESDA Tak Tak

VESDA VEP

Seria VESDA E obejmuje zasysające detektory dymu klasy premium. Ze względu na bardzo szeroki zakres czułości, 15-krotnie większy niż detektory rodziny VESDA Standard, oraz większą liczbę otworów próbkujących, przy zastosowaniach w pomieszczeniach z dużym przepływem powietrza powierzchnia dozorowanego obszaru może być zwiększona nawet o 40%.

Znacznie większa długość rur oraz orurowanie z rozbudowanymi odgałęzieniami sprawiają, że system próbkujący idealnie nadaje się do zastosowań w obiektach o większej wysokości, oraz umożliwiają zwiększenie dozorowanej powierzchni nawet o 80%. Zmniejsza się też ilość pracy związanej z montażem i serwisowaniem samych czujek.

Dzięki bogatej gamie nowych, rewolucyjnych funkcji, detektory serii VEP cechują się niezrównaną skutecznością detekcji i uniwersalnością, szerokimi możliwościami programowania w miejscu montażu oraz niższymi kosztami eksploatacji.

Kompatybilność z dotychczasowymi systemami

Detektory VESDA-E mają takie same wymiary obudowy oraz rozmieszczenie przyłączy orurowania i okablowania, jak detektory VESDA VLP oraz VLS. Tym samym są w pełni kompatybilne z dotychczasowymi systemami.

Detektory dymu VESDA VEP:

Nazwa VEP-A00-P VEP-A10-P VEP-A00-1P
Obrazek VEP-A00-P VEP-A10-P VEP-A00-1P
Kategoria VEP VEP VEP
Opis Zasysający detektor dymu VESDA serii VEP, 4 rury Zasysający detektor dymu VESDA serii VEP, 4 rury z wyświetlaczem 3,5"; Zasysający detektor dymu VESDA serii VEP, 1 rura;
Parametry ogólne
Kolor Czarny Czarny Czarny
Materiał ABS ABS ABS
Stopień ochrony IP 42 IP 42 IP 42
Certyfikat/Aprobata EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location
Parametry techniczne
Pobór prądu 400 mA 480 mA 400 mA
Wyjścia przekaźnikowe 7 przekaźników 7 przekaźników 7 przekaźników
Temperatura pracy 0 <> 39 °C
VESDA
Powierzchnia dozorowa 2 000 m2 2 000 m2 1 000 m2
Ilość rur 4 rury 4 rury 1 rura
Progi alarmowe 4 progi alarmowe 4 progi alarmowe 4 progi alarmowe
Adresacja rur Nie Nie Nie
Filtr Wewnętrzny, jednowarstwowy z ochroną optyki Wewnętrzny, jednowarstwowy z ochroną optyki Wewnętrzny, jednowarstwowy z ochroną optyki
VESDAnet Tak Tak Tak
Detekcja porównawcza Tak Tak Tak
Wyświetlacz LED LCD 3,5 cala, dotykowy LED
Komunikacja VESDAnet, Port USB, Ethernet VESDAnet, Port USB, Ethernet VESDAnet, Port USB, Ethernet
Klasa PN-EN-54-20 A, B, C A, B, C A, B, C
Wsparcie dla iVESDA Tak Tak Tak

VESDA VEA

Ze względu na bardzo szeroki zakres czułości, 15-krotnie większy niż detektory rodziny VESDA, oraz większą liczbę otworów próbkujących, przy zastosowaniach w pomieszczeniach z dużym przepływem powietrza powierzchnia dozorowanego obszaru może być zwiększona nawet o 40%. Znacznie większa długość rur oraz orurowanie z rozbudowanymi odgałęzieniami sprawiają, że system próbkujący idealnie nadaje się do zastosowań w obiektach o większej wysokości, oraz umożliwiają zwiększenie dozorowanej powierzchni nawet o 80%. Zmniejsza się też ilość pracy związanej z montażem i serwisowaniem samych czujek. Dzięki bogatej gamie nowych, rewolucyjnych funkcji, detektory serii VEU cechują się niezrównaną skutecznością detekcji i uniwersalnością, szerokimi możliwościami programowania w miejscu montażu oraz niższymi kosztami eksploatacji.

Detektory VESDA-E są standardowo wyposażone w gniazdo Ethernet oraz łącze WiFi, pozwalające na dodanie detektora do sieci korporacyjnej. Dzięki temu oprogramowaniu konfiguracyjnemu, zainstalowanemu na tablecie lub laptopie może poprzez sieć nawiązać bezprzewodowe połączenie z detektorem VESDA E a za jego pośrednictwem z innymi urządzeniami dołączonymi do tej sieci VESDAnet.

Detektory dymu VESDA VEA:

Nazwa VEA-040-A00 VEA-040-A10
Obrazek VEA-040-A00 VEA-040-A10
Kategoria VEA VEA
Opis Adresowalny detektor z wyświetlaczem LED Adresowalny detektor z wyświetlaczem 3,5'
Parametry ogólne
Kolor Szary Szary
Materiał Aluminium szczotkowane Aluminium szczotkowane
Wymiary 352 x 336 x 135,5 mm 352 x 336 x 135,5 mm
Stopień ochrony IP 40 IP 40
Zastosowanie Wewnętrzne Wewnętrzne
Certyfikat/Aprobata EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location
Parametry techniczne
Pobór prądu 3,5A w trybie skanowania 3,5A w trybie skanowania
Wyjścia przekaźnikowe 7 przekaźników 7 przekaźników
Temperatura pracy 0 <> 39 °C 0 <> 39 °C
VESDA
Powierzchnia dozorowa 2 000 m2 2 000 m2
Ilość rur 40 rur/otworów 40 rur/otworów
Progi alarmowe 4 progi alarmowe 4 progi alarmowe
Przekaźniki 7 przekaźników 7 przekaźników
Adresacja rur Tak Tak
Filtr Wewnętrzny, jednowarstwowy z ochroną optyki Wewnętrzny, jednowarstwowy z ochroną optyki
VESDAnet Tak Tak
Detekcja porównawcza Tak Tak
Wyświetlacz LED LCD 3,5 cala, dotykowy
Komunikacja VESDAnet, Port USB, Ethernet VESDAnet, Port szeregowy COM (RS485), Port USB, Ethernet
Klasa PN-EN-54-20 A, B, C A, B, C
Wsparcie dla iVESDA Tak Tak

VESDA VES

Seria VESDA E obejmuje zasysające detektory dymu klasy premium. Ze względu na bardzo szeroki zakres czułości, 15-krotnie większy niż detektory rodziny VESDA Standard, oraz większą liczbę otworów próbkujących, przy zastosowaniach w pomieszczeniach z dużym przepływem powietrza powierzchnia dozorowanego obszaru może być zwiększona nawet o 40%.

Znacznie większa długość rur oraz orurowanie z rozbudowanymi odgałęzieniami sprawiają, że system próbkujący idealnie nadaje się do zastosowań w obiektach o większej wysokości, oraz umożliwiają zwiększenie dozorowanej powierzchni nawet o 80%. Zmniejsza się też ilość pracy związanej z montażem i serwisowaniem samych czujek.

Dzięki bogatej gamie nowych, rewolucyjnych funkcji, detektory serii VES cechują się niezrównaną skutecznością detekcji i uniwersalnością, szerokimi możliwościami programowania w miejscu montażu oraz niższymi kosztami eksploatacji.

Kompatybilność z dotychczasowymi systemami

Detektory VESDA-E mają takie same wymiary obudowy oraz rozmieszczenie przyłączy orurowania i okablowania, jak detektory VESDA VLS. Tym samym są w pełni kompatybilne z dotychczasowymi systemami.

Detektory dymu VESDA VES:

Nazwa VES-A00-P VES-A10-P
Obrazek VES-A00-P VES-A10-P
Kategoria VES VES
Opis Zasysający detektor dymu VESDA serii VES, 4 rury adresowalne Zasysający detektor dymu VESDA serii VES, 4 rury adresowalne z wyświetlaczem 3,5"
Parametry ogólne
Kolor Czarny Czarny
Materiał ABS ABS
Wymiary 350 x 225 x 135 mm 350 x 225 x 135 mm
Stopień ochrony IP 42 IP 42
Zastosowanie Wewnętrzne Wewnętrzne
Certyfikat/Aprobata EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location
Parametry techniczne
Pobór prądu 15,5 W 16,6 W
Wyjścia przekaźnikowe 7 przekaźników 7 przekaźników
Temperatura pracy 0 <> 39 °C 0 <> 39 °C
VESDA
Powierzchnia dozorowa 2 000 m2 2 000 m2
Ilość rur 4 rury 4 rury
Progi alarmowe 4 progi alarmowe 4 progi alarmowe
Przekaźniki 4 przekaźniki
Adresacja rur Tak Tak
Filtr Wewnętrzny, jednowarstwowy z ochroną optyki Wewnętrzny, jednowarstwowy z ochroną optyki
VESDAnet Tak Tak
Detekcja porównawcza Tak Tak
Wyświetlacz LED LCD 3,5 cala, dotykowy
Komunikacja VESDAnet, Port USB, Ethernet VESDAnet, Port USB, Ethernet
Klasa PN-EN-54-20 A, B, C A, B, C
Wsparcie dla iVESDA Tak Tak

VESDA VLI

VESDA VLI jest pierwszym zasysającym detektorem dymu dedykowaną do zastosowań przemysłowych, do ochrony krytycznych procesów produkcyjnych. Może chronić powierzchnie do 2000 m2.

Detektor VLI łączy nową koncepcję inteligentnej filtracji (patent) z udoskonaloną barierą czystego powietrza dla ochrony układu pomiarowego. Pozwala to na stosowanie detekcji bezwzględnej, bez kompensacji dryftu zera i uniknięcie potrzeby rekalibracji czujki w czasie całego okresu eksploatacji.

Detektory dymu VESDA VLI:

Nazwa VLI-880 VLI-885
Obrazek VLI-880 VLI-885
Kategoria VLI VLI
Opis Zasysający detektor dymu Zasysający detektor dymu
Parametry ogólne
Kolor Czarny Czarny
Materiał ABS ABS
Wymiary 426,5 x 316,5 x 180 mm 426,5 x 316,5 x 180 mm
Stopień ochrony IP 54 IP 54
Zastosowanie Przemysłowe Przemysłowe
Certyfikat/Aprobata EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location
Parametry techniczne
Wyjścia przekaźnikowe 7 przekaźników 7 przekaźników
VESDA
Powierzchnia dozorowa 2 000 m2 2 000 m2
Ilość rur 4 rury 4 rury
Progi alarmowe 4 progi alarmowe 4 progi alarmowe
Przekaźniki 7 przekaźników 7 przekaźników
Filtr Wewnętrzny, Hepa, cząstek ciężkich, inercyjny, dwuwarstwowy z ochroną optyki Wewnętrzny, Hepa, cząstek ciężkich, inercyjny, dwuwarstwowy z ochroną optyki
VESDAnet Nie Tak
Detekcja porównawcza Nie Tak
Wyświetlacz LED LED
Komunikacja Port szeregowy COM (RS485), Port USB, TCP/IP VESDAnet, Port szeregowy COM (RS485), Port USB, TCP/IP
Klasa PN-EN-54-20 A, B, C A, B, C
Wsparcie dla iVESDA Tak, przez VESDA-E Tak, przez VESDA-E

VESDA VLF

Zasysajacy detektor dymu VESDA laserFOCUS.

Detektor VESDA laserFOCUS jest głównym elementem zasysającego systemu detekcji dymu VESDA.

Dzięki unikalnej konstrukcji detekcji pozwala uzyskać czułość w zakresie od 0,005 do 20% zaciemnienia powietrza na metr.

Systemy zasysające charakteryzują się wyjątkową odpornością na zmienne warunki środowiskowe oraz zabrudzenia chronionych obszarów.

Detektor VESDA LaserFOCUS wykrywa pożar w początkowym stadium jego rozwoju, zarówno w obszarach sterylnie czystych, jak i w obszarach przemysłowych.

Detektory dymu VESDA VLI:

Nazwa VLF-250-05 VLF-500-05
Obrazek VLF-250-05 VLF-500-05
Kategoria VLF VLF
Opis Zasysający detektor dymu VESDA Seria VLF Zasysający detektor dymu VESDA Seria VLF
Parametry ogólne
Kolor Szary Szary
Materiał ABS ABS
Wymiary 245 mm x 175 mm x 90 mm 245 mm x 175 mm x 90 mm
Stopień ochrony IP 30 IP 30
Zastosowanie Wewnętrzne Wewnętrzne
Certyfikat/Aprobata VESDA, EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location VESDA, EN 54-20, CE, UL, ULC, FM, LPCB, VdS, ActivFire, AFNOR, CE - EMC and CPD, CSFM, FM Hazardous Location
Parametry techniczne
Pobór prądu 235mA 250mA
Wyjścia przekaźnikowe 3 przekaźniki 3 przekaźniki
Temperatura pracy -10 <> 39 °C -10 <> 39 °C
VESDA
Powierzchnia dozorowa 250 m2 500 m2
Ilość rur 1 rura 1 rura
Progi alarmowe 4 progi alarmowe 4 progi alarmowe
Przekaźniki 3 przekaźniki 3 przekaźniki
Filtr Wewnętrzny, dwuwarstwowy z ochroną optyki Wewnętrzny, dwuwarstwowy z ochroną optyki
VESDAnet Opcjonalnie Opcjonalnie
Detekcja porównawcza Tak, z kartą VN Tak, z kartą VN
Wyświetlacz LED LED
Komunikacja Port szeregowy COM (RS485) Port szeregowy COM (RS485)
Klasa PN-EN-54-20 A, B, C A, B, C
Wsparcie dla iVESDA Tak, przez VESDA-E Tak, przez VESDA-E

 

Źródłem danych jest strona: https://vesda.pl/


galeria-12
galeria-71
galeria-72
galeria-104
galeria-106
galeria-112
galeria-114
galeria-115
galeria-120
galeria-117
galeria-138
galeria-140