Charakterystyka gazu Inergen IG-541

gaśnice

Wysoka skuteczność, bezpieczeństwo użycia, brak odpadów zanieczyszczających – to tylko wybrane z licznych korzyści gaszenia gazem Inergen IG-541. Jest to obojętny środek gaśniczy niemający żadnych właściwości toksycznych. Na czym polega jego działanie? Zapraszamy do lektury naszego artykułu!

Jaki jest skład gazu Inergen?

Wysoka efektywność gaszenia gazem Inergen wynika ze składu tego środka gaśniczego. Stanowi on mieszaninę trzech gazów: zawiera 52% azotu, 40% argonu i 8% CO2. Jego działanie polega na obniżeniu stężenia tlenu do takiego poziomu, aby dalszy proces spalania nie był dłużej możliwy. Należy zaznaczyć, że nie generuje to żadnego zagrożenia dla osób przebywających w pomieszczeniu – nie powoduje bowiem problemów z oddychaniem.

Gaszenie gazem Inergen nie grozi także zniszczeniem wyposażenia obiektu. Ten obojętny, bezwonny i bezbarwny środek gaśniczy nie doprowadza do korozji ani nie przewodzi prądu. W konsekwencji kontaktu z ogniem nie wytwarza odpadów zanieczyszczających. Jego wyzwolenie nie wiąże się również z zamgleniem pomieszczenia.

Jakie są zalety gaszenia gazem Inergen?

Ze względu na właściwości tego środka gaśniczego system gaszenia gazem Inergen może być z powodzeniem wykorzystany w lokalizacjach, gdzie znajdują się ludzie, a także m.in. sprzęt elektroniczny – nie grozi jego uszkodzeniem. Pozwala szybko i bardzo skutecznie ugasić pożar już na początkowym etapie, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia. Bezpieczny dla środowiska nie przyczynia się do powstawania szkód popożarowych.

Zastosowanie systemów gaszenia gazem Inergen jest bardzo szerokie. Tego rodzaju instalacje sprawdzają się doskonale w serwerowniach, rozdzielniach elektrycznych, pomieszczeniach komputerowych, a także archiwach, bibliotekach, galeriach czy laboratoriach.