Jak gasić urządzenia elektryczne?

Pożar stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które znajdą się w objętym nim budynku ze względu na towarzyszący mu dym, wysoką temperaturę oraz płomienie. Rozprzestrzenianie się ognia jest też przyczyną dużych strat materialnych. Sposoby walki z ogniem zależą w dużej mierze od tego, jakie materiały i substancje uległy zapłonowi, a także od infrastruktury i wyposażenia znajdującego się w budynku. Poważnym problemem może się okazać zwłaszcza gaszenie urządzeń elektrycznych. Przekonajmy się, jakie metody mogą tu okazać się najbardziej skuteczne.

Dlaczego gaszenie urządzeń elektrycznych jest skomplikowane?

Pożar urządzeń elektrycznych może nastąpić zarówno w efekcie zwarcia i nadmiernego rozgrzania się instalacji, co z kolei wywołuje zapłon materiałów znajdujących się w pobliżu, jak i być następstwem zapalenia się innych elementów wyposażenia. W obu przypadkach podczas akcji gaśniczej trzeba mieć na uwadze fakt, że zastosowanie nieodpowiednich środków gaśniczych może spowodować porażenie prądem w sytuacji, gdy sprzęt znajduje się pod napięciem. Pojawia się też wysokie ryzyko uszkodzenia poszczególnych części, zwłaszcza gdy w grę wchodzą układy elektroniczne. Środki gaśnicze, które są wykorzystywane do ochładzania materiałów znajdujących się w pobliżu strefy oddziaływania ognia i wysokiej temperatury oraz do odcinania tlenu muszą więc być dobierane bardzo rozważnie. Jeśli chodzi o przenośny sprzęt gaśniczy, to niezbędne będzie używanie odpowiednich gaśnic. Są one oznaczone literą E, użyteczne w niektórych sytuacjach będą także typowe gaśnice proszkowe i zawierające dwutlenek węgla, których etykiety zawierają informację o dopuszczeniu do gaszenia urządzeń pod napięciem nieprzekraczającym 1 kV.

Optymalne metody gaszenia urządzeń elektrycznych

Sposobem na gaszenie urządzeń elektrycznych przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka ich dodatkowego uszkodzenia jest skorzystanie z niektórych typów stałych urządzeń gaśniczych (SUG). W grę wchodzą tu systemy, które używają gazów do zmniejszenia zawartości tlenu wewnątrz pomieszczeń, co przerywa proces spalania.