Jak przebiega oddymianie budynku?

Proces oddymiania odbywa się z zastosowaniem systemu, który pozwala skutecznie i sprawnie odprowadzić możliwie jak największą ilość dymu i gorącego powietrza na zewnątrz budynku. Jest to jeden z głównych elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów. W tym wpisie wyjaśniamy, jak przebiega oddymianie budynków z zastosowaniem oddymiania grawitacyjnego.

Działanie systemu oddymiania grawitacyjnego

System oddymiania grawitacyjnego pozwala nie tylko na odprowadzenie dymu i gorąca, ale również wpływa na zmniejszenie koncentracji trujących związków lotnych, które występują w strefach zagrożenia. Dzięki temu znacząco podnosi się bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym obiekcie, umożliwiając im ewakuację. Oprócz tego zapewnione są warunki pozwalające na wprowadzenie jednostek ratunkowych oraz szybkie zlokalizowanie ognia, a następnie podjęcie skutecznych prób gaszenia.

Działanie systemu oddymiania grawitacyjnego polega na natychmiastowym otwarciu się klap dymowych lub okien za sprawą siłowników elektrycznych, które aktywują się wraz z rozprzestrzenianiem się dymu. W przypadku wystąpienia pożaru czujka dymowa lub przycisk alarmowy powoduje zadziałanie siłowników. Dzięki temu możliwe jest skuteczne odprowadzanie na zewnątrz dymu, trujących gazów i nadmiaru gorąca.

System oddymiania grawitacyjnego ma na celu zapewnienie warunków, które umożliwią możliwie jak najbardziej bezpieczną ewakuację ludzi. W tym przypadku szczególnie ważny jest czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku, a także urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz.

Warto przy tym dodać, że systemy oddymiania grawitacyjnego mogą być stosowane nie tylko podczas zagrożenia pożarowego, ale również w codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń. W ten sposób można zapewnić naturalny, zdrowy klimat sprzyjający samopoczuciu ludzi, przeciwdziałać powstawaniu grzybów i pleśni poprzez odprowadzanie nadmiaru pary wodnej, a także ograniczyć zużycie energii. Zaletą tych systemów są niskie koszty eksploatacji i konserwacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu oddymiania grawitacyjnego? Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.