Na jakiej zasadzie działają systemy oddymiania grawitacyjnego?

Ogień stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla osób przebywających w budynku, a podstawowym zagrożeniem są tworzące się gazy pożarowe. Mają one wysoką temperaturę, zawierają substancje o działaniu duszącym, a także ograniczają widoczność, utrudniając orientację i sprawną ewakuację. Dla zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń przez ludzi będących wewnątrz obiektu, a także w celu ułatwienia akcji gaśniczej instaluje się specjalne systemy oddymiania. Mogą one mieć różną postać, lecz najpopularniejszym rozwiązaniem są instalacje grawitacyjne. Przekonajmy się, z czego się składają i zobaczmy, na jakiej zasadzie funkcjonują.

Z czego składa się system oddymiania grawitacyjnego?

System oddymiania grawitacyjnego to kilka współpracujących ze sobą komponentów połączonych z systemem sygnalizacji pożaru (SSP) lub oddzielnym zestawem czujek wykrywających pojawienie się dymu. Podstawową częścią instalacji są umieszczone w konstrukcji dachu lub na najwyższych kondygnacjach otwierane automatycznie klapy dymowe. W dolnej części budynku montuje się klapy napowietrzające – funkcję tę z reguły pełnią okna lub drzwi. Klapy są aktywowane przez impuls z SSP lub czujek i mogą być otwierane za pomocą siłowników.

Jak funkcjonuje system oddymiania grawitacyjnego?

Zadaniem systemu oddymiania jest wyprowadzanie z budynku powstających gazów pożarowych i wprowadzanie powietrza z zewnątrz w celu wyrównania ciśnienia. Wydostawanie się dymów oraz zasysanie powietrza jest możliwe za sprawą unoszenia się ogrzanych gazów pożarowych ku górze ze względu na ich niższą gęstość. Ulatują one na zewnątrz dzięki różnicy ciśnień między gorącym dymem a powietrzem atmosferycznym. Powoduje to powstanie w budynku ciągu i systematyczne zasysanie powietrza z zewnątrz z uwagi na tworzące się podciśnienie.