Jakie są sposoby na wykrywanie wycieków gazów?

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wyposażonych w różne instalacje gazowe, zwłaszcza wykorzystywane w przemyśle rozmaite typy gazów technicznych wymaga zastosowania odpowiedniego systemu pozwalającego na szybkie wykrycie ewentualnego wycieku. Urządzenia tego typu działają podobnie jak systemy detekcji dymu, choć zwykle bazują na nieco innych rozwiązaniach. Przekonajmy się, dlaczego wykrywanie wycieków gazu jest tak ważne i sprawdźmy, z jakiego sprzętu się w tym celu najczęściej się korzysta.

Dlaczego wycieki gazu mogą być niebezpieczne?

Gazy to substancje, które łatwo rozprzestrzeniają się wewnątrz pomieszczeń, a wiele z nich nawet w niewielkich stężeniach może mieć silne działanie toksyczneutleniające albo łatwopalne. Ich obecność może spowodować eksplozję, zatrucie albo oparzenia, a czasem doprowadzić do zgonu. Warto pamiętać, że dla gazów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi określono zarówno progi wybuchowości, jak i najwyższe dopuszczalne stężenia, które nie mogą być przekraczane. Kluczem do zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom jest szybkie wykrywanie nieszczelności.

Jak monitorować wycieki gazu?

Wykrywanie wycieków gazów może opierać się o różne metody w zależności od charakterystyki instalacji, jakiej dotyczy. Najprostszą metodą jest monitorowanie ciśnienia w poszczególnych odcinkach rurociągów oraz porównywanie ich z wartościami referencyjnymi. Pozwala to jednak tylko na stwierdzenie ubytku, nie dając możliwości zlokalizowania położenia jego źródła. W tym celu konieczne jest zwykle zastosowanie metody przewodności termicznej gazu albo wykorzystanie ultradźwięków, oznaczają one jednak konieczność wcześniejszego opróżnienia rurociągu. Alternatywą może być użycie tzw. metody bąbelkowej, które sprawdza się tylko na mniejszych odcinkach z uwagi na swoją pracochłonność. Możliwe jest również wykrywanie wycieków gazu na podstawie analizy składu powietrza, znajdującego się w pomieszczeniach, gdzie zamontowana jest kontrolowana instalacja. W tym celu używa się zazwyczaj czujek wyposażonych w detektory półprzewodnikowe, sensory katalityczne, czujniki podczerwone albo elektrochemiczne. Alternatywą jest korzystanie z detektorów ręcznych.