Systemy oddymiania grawitacyjnego

hala z wysokim dachem

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Podczas powstania pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w budynku, przy pomocy siłowników elektrycznych, natychmiast otwierają się klapy dymowe lub okna. Zadziałanie siłowników spowodowane jest otrzymaniem sygnału z czujki dymowej, bądź przycisku alarmowego. Całością systemu zarządza centrala. Odprowadzone zostają na zewnątrz trujące gazy, dym oraz nadmiar gorąca, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz. Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń. Zaletami naturalnego przewietrzania m.in. jest:

  • zapewnienie w pomieszczeniach naturalnego, zdrowego klimatu dla lepszego samopoczucia przebywających w nich ludzi
  • zapobieganie powstawaniu grzybów i pleśni na elementach budynku dzięki odprowadzaniu nadmiaru pary wodnej
  • oczywiste oszczędności przy realizacji! eksploatacji budynku poprzez całkowitą rezygnację lub ograniczenie do niezbędnego minimum urządzeń klimatyzacyjnych
  • ograniczenie zużycia energii
  • niskie koszty eksploatacji i konserwacji systemu

System oddymiania grawitacyjnego może zatem pełnić w obiekcie więcej niż jedną rolę. Obok poprawy bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, może być eksploatowany jako system wentylacyjny, w rezultacie poprawiając komfort pracy i przebywania w budynku.

W jakich obiektach systemy oddymiania sprawdzają się najlepiej?

Ze względu na pełnioną funkcję systemy oddymiania powinny być obowiązkowym elementem projektu wykonawczego w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych oraz wielokondygnacyjnych, a więc takich, które w przypadku wystąpienia pożaru wymagają określonego czasu na ewakuację znajdujących się w nich osób. Profesjonalne systemy oddymiania powinny się więc znaleźć nie tylko w centrach handlowo-rekreacyjnych, obiektach przemysłowych i magazynowych oraz biurowcach, ale również wielokondygnacyjnych obiektach mieszkalnych. W praktyce, w tych ostatnich systemy oddymiania nie zawsze są dostosowane do obowiązujących norm oraz rzeczywistych potrzeb nieruchomości, w wyniku czego w sytuacji zagrożenia ewakuacja obiektu jest trudna i niebezpieczna. Dotyczy to przede wszystkim wielokondygnacyjnych kamienic oraz zabudowy z tzw. wielkiej płyty – obiektów, których dotąd nie poddano modernizacji pod kątem wdrażania zaawansowanych systemów przeciwpożarowych.

Jaką rolę pełni oddymianie grawitacyjne?

Zadaniem oddymiania grawitacyjnego jest wspomniane wcześniej wspieranie ewakuacji ludzi z budynków i obiektów budowlanych, a także:

  • - ograniczenie szkód pożarowych i strat finansowych wynikających ze szkodliwego działania dymu i gorących gazów,
  • - wspieranie sprawnej akcji gaśniczej,
  • - zapobieganie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się pożaru, poprzez zmniejszanie temperatury pod dachem budynku.

Czy systemy oddymiania grawitacyjnego są kompatybilne z innymi instalacjami ochrony przeciwpożarowej?

Systemy oddymiania mogą stanowić integralną część zaawansowanych instalacji gaszenia gazem oraz systemów wykorzystujących stałe urządzenia gaśnicze wodne. Systemy te mogą również funkcjonować jako niezależne zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków. Za ich wyborem przemawia wysoka skuteczność systemu oddymiania wykorzystującego tzw. efekt komina, przy jednoczesnych relatywnie niskich kosztach instalacyjnych.

Projekt i montaż

Funkcjonalność systemu oddymiania zależy od dwóch czynników – projektu oraz zastosowanych komponentów. Nasza firma od lat specjalizuje się w projektowaniu oraz montażu systemów oddymiania grawitacyjnego na potrzeby obiektów przemysłowych, jak również budownictwa wielorodzinnego. Nasze systemy wykonujemy na bazie sprawdzonych komponentów renomowanych producentów. Dzięki temu mamy pewność, że oferowane rozwiązania są nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim trwałe i niezawodne.

Elementy systemu oddymiania budynku

Systemy oddymiania budynku złożone są z kilku komponentów, które współpracując ze sobą są w stanie skutecznie usunąć z wnętrza pomieszczeń trujące, lotne związki. Jakie elementy wchodzą w skład układu? Są to przede wszystkim czujniki dymu, które już we wstępnym etapie wykrywają jego wystąpienie. Oprócz tego są to również centrale i przyciski oddymiające. W skład systemu, w zależności od zastosowanych rozwiązań wchodzą również między innymi okna oddymiające, klapy dymowe czy specjalistyczne kurtyny.