Z jakich elementów składa się system sygnalizacji przeciwpożarowej?

Zagrożenia związane z pojawieniem się ognia wewnątrz budynków są jednym z poważniejszych niebezpieczeństw dla ich użytkowników. Towarzyszące wybuchowi pożaru zadymienie, wysoka temperatura oraz płomienie oznaczają ryzyko odniesienia obrażeń, a nawet śmierci przez wszystkich, którzy znajdą się w zasięgu szalejącego żywiołu. Prawdopodobieństwo, że ludzie ucierpią w wyniku takiego zdarzenia, można jednak znacznie zredukować, błyskawicznie rozpoczynając akcję ewakuacyjną oraz gaśniczą. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli w obiekcie nie został zamontowany odpowiedni system sygnalizacji pożarowej. Przekonajmy się, co składa się na instalacje tego rodzaju i sprawdźmy, w jaki sposób mogą one działać.

Czym jest i z czego składa się system sygnalizacji przeciwpożarowej?

System sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) określany także jako systemem alarmu pożarowego (SAP) to instalacja składająca się z kilku głównych komponentów. Będą to przede wszystkim rozmieszczone w różnych miejscach budynku czujki pożarowe, które mogą reagować na wzrost temperatury czy pojawienia się dymu, a także uruchamiane ręcznie przyciski, dzięki którym można aktywować system po zauważeniu zagrożenia. Impulsy płynące z czujek i przycisków są przesyłane do centrali systemu pożarowego (CSP). Jest ona połączona z okoliczną jednostką straży pożarnej oraz zamontowanymi w obiekcie sygnalizatorami dźwiękowo-akustycznymi, służącymi do przekazania informacji o niebezpieczeństwie.

Jak działa SSP?

Centrala SSP inicjuje alarm przekazywany przez syreny lub zainstalowane w budynku głośniki, a także powiadamia straż i uruchamia oświetlenie awaryjne, odłączając w razie potrzeby pozostałe obwody elektryczne. Po potwierdzeniu pojawienia się pożaru uruchamia system oddymiania i włącza stałe urządzenia gaśnicze.