Jakie funkcje pełnią dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)?

Zagrożenie pożarowe wiąże się z pojawieniem się w budynku emitowanych w wyniku spalania się rozmaitych materiałów gazów, które ograniczają widoczność i mogą powodować zatrucia, a także podwyższonej temperatury oraz płomieni wywołujących poparzenia. Sposobem na zredukowanie ryzyka, że któraś z osób znajdujących się na terenie obiektu odniesie obrażenia, a ogień spowoduje duże straty materialne, jest możliwie wczesne rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej. Warunkiem, by było to wykonalne, będzie błyskawiczne wszczęcie alarmu z wykorzystaniem Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) albo Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO). Przyjrzyjmy się bliżej instalacji DSO i sprawdźmy, gdzie okaże się ona konieczna.

Czym jest Dźwiękowy System Ostrzegawczy?

Dźwiękowy System Ostrzegawczy to instalacja, której zadaniem jest przekazanie informacji o wykryciu podwyższonej temperatury lub pojawieniu się dymu przez czujniki będące zwykle elementem Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Umożliwia ona automatyczne rozpowszechnianie dźwięków alarmowych oraz emitowanie wcześniej przygotowanych komunikatów głosowych, a także informacji podawanych przez operatora. DSO składają się z kilku komponentów, w tym centrali wyposażonej w mikrofon alarmowy oraz generator komunikatów, wzmacniacz i zasilacz, a także pulpit sterowniczy, jak również głośniki rozmieszczone w budynku.

Kiedy konieczny jest montaż Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego?

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze są wymagane m.in. w większych budynkach handlowych i wystawowych, a także salach widowiskowych oraz sportowych, a ponadto kinach i teatrach oraz szpitalach i sanatoriach, budynkach użyteczności publicznej, jak również na stacjach metra i kolei podziemnych, dworcach kolejowych i portach albo budynkach zamieszkania zbiorowego.