Właściwości i zastosowania gazu FM200

Gaz FM200, znany też pod nazwą HFC 227ea, to jeden z chemicznych środków gaśniczych. Coraz częściej stosuje się go zamiast piany, wody czy proszku. Umożliwia bardzo szybkie ugaszenie ognia i nie powoduje przy tym dodatkowych szkód popożarowych. Jakie są jego pozostałe właściwości?

 

Najważniejsze zalety gazu FM200

Nowoczesne systemy gaszenia gazem FM200 działają na zasadzie aktywnego odbierania energii z procesu palenia. Co istotne, środek ten jest całkowicie bezpieczny dla środowiska i zdrowia, dlatego jak najbardziej może być rozprowadzony w pomieszczeniach, w których znajdują się ludzie.

Jako czysty środek gaśniczy gaz FM200 nie zawiera żadnych substancji, które podczas gaszenia mogłyby uszkodzić wyposażenie obiektu. Dzięki wysokiemu progowi parowania nie wywołuje także szoku termicznego dla elektroniki, nie przewodzi też prądu elektrycznego ani nie powoduje korozji. Kolejną korzyścią z gaszenia gazem FM200 jest brak powstawania zanieczyszczeń.

 

Co można gasić gazem FM200?

Liczne zalety gaszenia gazem FM200 przekładają się na uniwersalność tego rodzaju systemów. Za ich pomocą można z powodzeniem gasić sprzęt elektroniczny, w tym urządzenia znajdujące się pod napięciem. Wykorzystuje się go również w przypadku dokumentacji, zabytków, cennych dzieł sztuki, a także substancji łatwopalnych, jak olej, farby, lakiery czy benzyna. Aby zapewnić skuteczność systemu gaszenia gazem FM200, powinno się skonstruować go z uwzględnieniem m.in. metrażu i rodzaju składowanych w pomieszczeniu materiałów – na tej podstawie można dobrać optymalną ilość środka gaśniczego.

Zastosowanie gazu FM200 jest bardzo szerokie i obejmuje gaszenie takich pomieszczeń, jak m.in.:

  • serwerownie,
  • sterownie procesów technologicznych,
  • laboratoria,
  • archiwa,
  • muzea,
  • galerie sztuki.