Systemy sygnalizacji pożaru

guzik awaryjny

Wykonujemy systemy sygnalizacji alarmu pożaru. Oferujemy niezawodne rozwiązania bazujące na nowoczesnych technologiach. Doskonale sprawdzają się w obiektach przemysłowych, halach magazynowych, budynkach o charakterze usługowo-handlowym, placówkach oświatowych i innych.

Nowoczesne systemy sygnalizacji pożarowej pozwalają w sposób efektywny wykrywać pożary w bardzo wczesnej fazie rozwoju, umożliwiają także integrację innych systemów i sprzętu mających wpływ na całokształt bezpieczeństwa pożarowego obiektu, takich jak np. stałe urządzenia gaśnicze gazowe.

Zastosowanie systemów sygnalizacji alarmu pożaru

Zadania stawiane obecnie systemom sygnalizacji alarmu pożaru nie ograniczają się już tylko do bezpośredniej detekcji zagrożeń, ale również mają one na celu bezobsługowe i w pełni automatyczne podjęcie odpowiednich działań minimalizujących możliwość rozprzestrzenienia się pożaru i zjawisk mu towarzyszących na inne strefy obiektu. Sygnalizacja pożarowa stanowi zatem jedną z funkcji współczesnych systemów detekcji, których ogólna funkcjonalność i spektrum stale się rozszerzają.

Nowoczesne systemy sygnalizacji alarmu wykorzystywane są również do monitorowania innych, autonomicznych systemów współpracujących z systemami bezpieczeństwa pożarowego. Systemy alarmu pożaru dzięki zastosowaniu czujek: optycznych, jonizacyjnych, temperaturowych, wielosensorowych oraz punktowych, podłączonych do mikroprocesorowej centrali bardzo szybko i precyzyjnie lokalizują pożar.

Charakterystyka systemu alarmu pożarowego

Dzięki tak szerokiej gamie detektorów możliwe jest jak najlepsze dostosowanie sposobu ochrony do rodzaju zgromadzonych w chronionym obiekcie przedmiotów bądź magazynowanych artykułów, spalających się w różny sposób. Stosowane w systemie alarmu pożarowego sensory wykonują autodiagnozę i dopasowują się do warunków otoczenia (np. w rejonach o dużym zadymieniu, zapyleniu, itp.), jak również samoczynnie zgłaszają potrzebę konserwacji. Współczesne czujki jonizacyjne charakteryzują się najniższym z dotychczas spotykanych poziomem promieniowania, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa ich eksploatacji w pomieszczeniach przeznaczonych dla stałego przebywania osób.

Współczesne, mikroprocesorowe centrale sygnalizacji alarmu pożaru spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpożarowego. Modułowa konstrukcja centrali umożliwia rozbudowę w dowolnej chwili, bez ponoszenia zbędnych kosztów, jednocześnie ułatwiając dostosowanie działania systemu SSP do zmieniających się potrzeb obiektu. Dzięki temu sygnalizacja pożarowa jest stale na odpowiednio wysokim poziomie, zapewniając bezpieczeństwo obiektu na każdym etapie jego eksploatacji.

Dlaczego warto zlecić nam wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pożaru?

Nasza firma posiada autoryzację na montaż i konserwację firmy Esser, Bosch, Polon-Alfa. Klientom dostarczamy wysokiej jakości systemy sygnalizacji alarmu pożaru z możliwością zintegrowaniach ich z systemami oraz urządzeniami gaśniczymi. To przekłada się na możliwość zaprojektowania i wykonania kompleksowego systemu ochrony przeciwpożarowej obiektu, który jest każdorazowo dostosowany do architektury oraz przeznaczenia danej nieruchomości. Odpowiednia integracja poszczególnych elementów pozwala uzyskać efekt, w którym sygnalizacja pożarowa idzie w parze z automatyzacją działań gaśniczych, co jest istotne z perspektywy bezpieczeństwa osób i rzeczy.

W jakich obiektach należy instalować systemy sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji alarmu pożaru (również sygnalizacja pożarowa) stanowi podstawowe zabezpieczenie obiektu przed rozprzestrzenianiem się ognia. Często systemy sygnalizacji pożaru pełnią rolę nadrzędną i monitorują/sterują innymi instalacjami bezpieczeństwa znajdującymi się w obiekcie, takimi jak bramy pożarowe, klapy pożarowe, systemy oddymianiastałe urządzenia gaśnicze gazowe czy dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Systemy sygnalizacji pożaru nie są obowiązkowe w każdym budynku. To, czy w danym obiekcie powinien się znaleźć system sygnalizacji, reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Kryterium, od którego zależy konieczność instalacji systemu sygnalizacji w danym obiekcie, jest jego powierzchnia oraz liczba osób przebywających na jego terenie.

Mimo braku formalnych wymogów w kwestii stosowania systemów sygnalizacji alarmu pożaru w określonych obiektach nie ma przeciwskazań co do tego, aby je instalować. Systemy SSP podnoszą bezpieczeństwo nieruchomości, jednocześnie ograniczając szkody pożarowe i straty finansowe wynikające ze szkodliwego działania dymu i gorących gazów. Dlatego też coraz chętniej sięgają po nie także przedsiębiorcy, na których nie leży obowiązek wyposażenia nieruchomości w systemy sygnalizacji pożaru. W długiej perspektywie czasowej system SSP jest formą inwestycji, dzięki której możemy znacząco ograniczyć straty i koszty spowodowane zdarzeniami losowymi, próbami podpalenia obiektu oraz pożarami wynikającymi z błędów ludzkich.

Systemy sygnalizacji pożaru dla obiektów komercyjnych i przemysłowych

Do jakości oraz kondycji systemu często zależy bezpieczeństwo nie tylko mienia, ale przede wszystkim osób przebywających na terenie obiektu w trakcie zdarzenia. Nasza firma od lat specjalizuje się w ocenie ryzyka wystąpienia pożaru w obiekcie i projektowaniu adekwatnych systemów sygnalizacji. Dzięki temu sygnalizacja pożarowa jest szybka i skuteczna, co daje możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia.

W bogatym portfolio naszych realizacji nie brakuje systemów sygnalizacji alarmu pożaru zaprojektowanych i wykonanych na potrzeby obiektów przemysłowych oraz wielkopowierzchniowych hal magazynowych, jak również różnego rodzaju obiektów użytkowych i komercyjnych. Realizujemy zlecenia dla banków, galerii handlowych, placówek oświatowych i wielu innych. Wyróżnia nas nieszablonowe podejście, które poparte bardzo dobrą znajomością rynku rozwiązań sygnalizacji pożaru pozwala nam tworzyć systemy w pełni dostosowane do indywidualnego charakteru danego obiektu oraz budżetu inwestora. Zapraszamy do współpracy.

Co wyróżnia dobrą instalację sygnalizacji pożaru?

Wielu potencjalnych Klientów rozważających inwestycję zastanawia się, co wyróżnia dobre instalacje sygnalizacji alarmu pożaru. Przede wszystkim rozwiązania te muszą być niezawodne, aby gwarantować bezawaryjność i powiadomić osoby przebywające w obiekcie w przypadku pojawienia się ognia lub zadymienia. Aby tak było, muszą być one zrealizowane przy wykorzystaniu komponentów najwyższej jakości. Ponadto instalacja sygnalizacji pożaru powinna być przeprowadzona przez doświadczoną firmę zatrudniającą specjalistów z branży. Dzięki temu będą mieli Państwo pewność, że układ został zamontowany zgodnie z dobrymi praktykami, przy wykorzystaniu najlepszego sprzętu, a po zakończeniu prac system został skontrolowany.

Jaki system sygnalizacji alarmu pożaru wybrać?

Mamy doświadczenie w wykonywaniu najróżniejszych systemów sygnalizacji alarmu pożaru. Tak jak wspomnieliśmy, mogą one pełnić nie tylko funkcje informacyjne i ostrzegawcze. Wyposażone w moduły sterujące i monitorujące realizują wiele zadań, jak np. uruchomienie urządzeń gaśniczych, otwarcie drzwi ewakuacyjnych, włączenie sygnalizacji dźwiękowej czy otwarcie klap oddymiających.

Wybór systemu sygnalizacji alarmu pożaru, w tym jego modułów i rodzaju czujników, powinien być dokonany z uwzględnieniem warunków panujących w obiekcie (np. poziom zapylenia i zawilgocenia), rozkładu konstrukcyjnego budynku, a także zastosowanych systemów wentylacyjnych oraz typu znajdujących się w środku materiałów. Z naszej strony mogą Państwo liczyć na specjalistyczne doradztwo w tym zakresie. Pomożemy w wyborze systemu, idealnie odpowiadającego Państwa potrzebom.


galeria-92
galeria-124
galeria-127
galeria-134
galeria-142
galeria-167
system-sygnalizacji-pozaru-2
system-sygnalizacji-pozaru-1