Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

białe butle

Nawiązanie współpracy z Klientem nie kończy się w momencie oddania do użytku gotowego systemu. Zrealizowany projekt musi podlegać okresowym przeglądom i konserwacjom. Duże znaczenie ma pełen serwis, zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny oraz dobrze zorganizowana komórka techniczna. Dzięki temu jest też możliwość stałych konsultacji i organizacji szkoleń dla użytkowników. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidłowego zachowania się danego urządzenia natychmiastowej pomocy i wsparcia udzieli wykwalifikowany personel techniczny. Na życzenie Klienta można wykonać pomiary i inwentaryzacje posiadanych przez niego zasobów instalacji oraz urządzeń.

Wszystkie urządzenia i instalacje mogą ulegać uszkodzeniom w trakcie eksploatacji. Również parametry pracy mogą z różnych powodów ulegać zmianie. Instalacje, podobnie jak każdy wyrób, muszą być zaprojektowane, wykonane, sprawdzone i przekazane do użytku. Integralną częścią tego procesu są pomiary i przeglądy kontrolne. Tylko w ten sposób można zapewnić prawidłową pracę systemu w dłuższym okresie czasu.

Obecnie są one wymagane na mocy przepisów prawnych, ale jest to też ważne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników i poprawne działanie urządzeń. Poprawnie wykonane pomiary kontrolne oraz okresowe przeglądy pozwalają wyeliminować zjawiska zagrożeń do minimum. Dzięki nowoczesnym urządzeniom można ją w prosty sposób przetestować i zapobiec kosztownym awariom.


galeria-128
galeria-126
galeria-130
galeria-20