Legalizacje udt i napełnianie butli

zielone butle z gazem

Legalizujemy i napełniamy butle ze środkami gaśniczymi chemicznymi (FM200, NOVEC 1230) i obojętnymi (Inergen (IG-541), Azot (IG-100), Argon (IG-01), Argonit (IG-55).

Usługę legalizacji butli wykonujemy kompleksowo, obejmuje ona takie działania, jak:

- demontaż butli systemu,

- transport z ADR,

- legalizację UDT oraz dostarczenie certyfikatu potwierdzającego wyniki badania,

- ponowny montaż wraz z testami funkcjonalnymi,

- wykonanie pomiarów szczelności butli oraz wpis do CRO zgodnie z ustawą F-gazową,

- zapewnienie butli zapasowych na czas legalizacji lub ponownego napełnienia.

Na czym polega legalizacja butli ze środkiem gaśniczym?

Obowiązek legalizacji butli obejmuje m.in. te, w których znajduje się środek gaśniczy. Dotyczy to butli będących częścią gaśnic przenośnych i przewoźnych, a także zbiorników w stałych urządzeniach gaśniczych gazowych

Proces legalizacji butli ze środkiem gaśniczym składa się z kilku etapów. Są to m.in.: ocena stanu technicznego butli, oczyszczenie jej wnętrza, przegląd i regeneracja zaworów, wymiana uszczelnień, przeprowadzenie testów szczelności zaworów i prób ciśnieniowych. Na koniec konieczne jest także sporządzenie dokumentacji odbiorczej.

Legalizacja butli UDT może nie być możliwa, jeśli na powierzchni zbiornika znajdują się ogniska korozji lub uległ on innym uszkodzeniom, które nie pozwalają na jego bezpieczną eksploatację. Obowiązek legalizacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania butli i zbiorników – daje gwarancję, że urządzenie gaśnicze należycie wywiąże się ze swojego zadania.

Posiadamy uprawnienia UDT umożliwiające nam napełnianie, przeglądy, konserwacje i legalizacje butli. Nasz zespół ma niezbędne kwalifikacje i dysponuje odpowiednim sprzętem. Gwarantujemy profesjonalne wykonanie każdej usługi. Zawsze dochowujemy umówionych terminów, a Klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo.