Gdzie należy zamontować czujnik gazu?

Skuteczne eliminowanie niebezpieczeństw związanych z zagrożeniami pożarowymi pozwala na ograniczenie ryzyka odniesienia obrażeń przez osoby korzystające z budynku oraz poniesienia poważnych strat materialnych. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest odpowiednio zaprojektowana instalacja ppoż. oraz dobry system oddymiający. Rozwiązania takie są jednak zwykle stosowane w większych obiektach mieszkalnych, komercyjnych lub przemysłowych. W domach jednorodzinnych i mieszkaniach rodzaj potrzebnych zabezpieczeń jest nieco inny. Jednym z najpoważniejszych problemów może tu być ulatniający się gaz albo przedostający się z niesprawnego urządzenia grzewczego czad.

Gaz i czad – zagrożenia pojawiające się w domach i mieszkaniach

Ulatnianie się gazu może doprowadzić do przekroczenia jego stężenia potrzebnego do wytworzenia się mieszanki wybuchowej oraz do nagłej eksplozji wskutek emisji ciepła np. przez element pracującego urządzenia elektrycznego albo pojawienie się iskier czy otwartego ognia. Przyczyną wycieku może być zarówno niesprawność palnika, jak i uszkodzenie uszczelnień bądź zabezpieczeń. Równie niebezpieczne jest pojawienie się tlenku węgla, czyli czadu. Powstaje on zwykle wskutek niepełnego spalania będącego efektem zbyt małej ilości tlenu w pomieszczeniu. Szczególnej uwagi wymagają więc urządzenia z otwartą komorą spalania, wszelkiego rodzaju piecyki do podgrzewania wody oraz kuchenki starego typu.

Gdzie powinien się znaleźć detektor gazu oraz wykrywacz czadu?

Miejsce montażu czujnika gazu zależy od tego, czy mamy do czynienia z gazem płynnym tj. popularnym LPG, czy też gazem ziemnym. Ponieważ gaz płynny jest cięższy od powietrza, czujnik powinien być zamontowany dość nisko, a wykrywający gaz ziemny przeciwnie. Czujnik czadu najlepiej umieścić w pobliżu urządzenia grzewczego. Należy zadbać o to, aby nie był niczym przesłonięty, ani nie znalazł się w miejscu o podwyższonym przepływie powietrza. Szczegółowe informacje co do sposobu montażu urządzenia wykrywającego wyciek gazu lub pojawienie się czadu są zamieszczone w instrukcji przygotowanej przez producenta.