Jak działają systemy oddymiania?

System oddymiania jest instalacją, która wyprowadza trujący dym z budynku w czasie pożaru. Pomaga ocalać życie i zdrowie ludzi dzięki wspieraniu ewakuacji. Sprawia, że rozprzestrzenianie się ognia jest bardziej kontrolowane i akcja gaśnicza może przebiegać sprawniej. W efekcie pomaga zmniejszyć starty wynikające z pożaru.

W jaki sposób działa oddymianie?

Dzięki systemowi oddymiania spaliny, dym, trujące gazy i nadmiar gorąca zostają wyprowadzone z budynku przez okna. System oddymiania grawitacyjnego działa dzięki wykorzystaniu zasad fizyki. Otwarcie okien za pomocą siłowników elektrycznych wywołuje przeciąg, który pozwala dymowi wydostawać się z budynku. Okna i klapy służące do oddymiania są rozplanowywane w taki sposób, by w pierwszej kolejności ochronić drogi ewakuacyjne, co pomaga im pełnić swoją funkcję. Klapy dymowe lub okna wyposażone w napęd otwierają się automatycznie w momencie, w którym wybucha pożar. Dzieje się to za pomocą czujek dymowych lub przycisku alarmowego. Całym systemem oddymiania grawitacyjnego zarządza centrala.

Poza klapami oddymiającymi, elementem systemu są także otwory napowietrzające znajdujące się w dolnych częściach budynku. Dodatkowym zabezpieczeniem są również kurtyny dymowe. Pomagają one ograniczyć rozprzestrzenianie się dymu.

Wykorzystanie systemu oddymiania na co dzień

Urządzenie do elektrycznego odprowadzania dymu sprawdza się także do poprawiania stanu powietrza w budynkach każdego dnia. Częsta wentylacja powietrza jest bardzo pomocna przy zapobieganiu pogarszania się stanu ścian budynku. Nadmiar wilgoci, który nie jest systematycznie odprowadzany, doprowadza do rozwoju pleśni i grzybów na ścianach, co jest szkodliwe zarówno dla budynku, jak i dla osób przebywających w pomieszczeniach. Napływ świeżego powietrza jest również istotny dla dobrego samopoczucia ludzi przebywających wewnątrz. Poza tym wykorzystywanie urządzeń do odprowadzania dymu pomaga zminimalizować potrzebę korzystania z klimatyzacji. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii potrzebnej do ochłodzenia pomieszczenia.