ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

Logo profire

INSTALACJE TELETECHNICZNE

PROJEKTY

 

Zespół naszych najlepszych specjalistów zapewnia kompleksową oraz profesjonalną obsługę w zakresie projektowania systemów przeciwpożarowych obejmującą doradztwo, projektowanie i dobór urządzeń do indywidualnych potrzeb Klienta.  Podczas przygotowywania projektu nasi projektanci korzystają ze specjalistycznej wiedzy technicznej, najnowocześniejszych technologii oraz bogatego doświadczenia zdobytego podczas realizacji różnych projektów. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji przez nasz zespół wpływa na wysoką jakość świadczonych usług, odpowiadającą najwyższym standardom realizowanych przez nas projektów.

   CZYTAJ WIĘCEJ....

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE GAZOWE

-GAZY CHEMICZNE

 

Novec 1230 Novec 1230 jest bezbarwnym i bezwonnym środkiem gaśniczym, o gęstości jedenaście razy większej od powietrza, którego działanie polega na absorpcji energii cieplnej i wywołaniu efektu schłodzenia. Novec 1230 w temperaturze pokojowej jest cieczą, natomiast w stanie roboczym staje się gazem. W przeciwieństwie do CO2 jest on bezpieczniejszy dla ludzi oraz nie wywołuje szoku termicznego gaszonych obiektów, dlatego przeznaczony jest do gaszenia ognia związanego z palnymi cieczami, gazami i pożarami urządzeń elektrycznych.

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE GAZOWE

-GAZY OBOJĘTNE

 

Działanie gazów obojętnych polega na redukowaniu tlenu w pomieszczeniu z 21% objętości do 14% i poniżej. Do osiągnięcia takiej zawartości O2 w powietrzu potrzebne jest użycie gazu obojętnego w ilości odpowiadającej ok. 40% obj. Gazy obojętne wytwarzają ubogą w tlen atmosferę, w której następuje gaszenie pożaru, natomiast ludzie mogą nadal swobodnie oddychać. Gazy obojętne są bezpieczne dla urządzeń, środowiska i ludzi.

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE WODNE

 

Czynnikami niezbędnymi do powstania pożaru są tlen, ciepło oraz materiał palny. System mgły wodnej eliminuje dwa z nich: tlen i ciepło. Działanie systemu mgły wodnej polega na rozpyleniu wody na drobne kropelki, co powoduje zwiększenie jej powierzchni, a tym samym zwiększa się szybkość odbierania ciepła ze środowiska pożaru. Rozdrobnienie wody do kropel o średnicy około 150 mikrometrów uzyskiwane jest za pomocą specjalnie skonstruowanych dysz. Kropelki powstają w dyszach pod wpływem ciśnienia około 100 bar.

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

 

Nowoczesne urządzenia sygnalizacji pożarowej pozwalają wykrywać, w sposób efektywny, pożary w bardzo wczesnej fazie rozwoju, umożliwiają także integrację innych systemów i urządzeń mających wpływ na całokształt bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Zadania stawiane współczesnym systemom sygnalizacji pożaru nie ograniczają się już tylko do bezpośredniej detekcji zagrożeń, ale również mają one na celu bez obsługowe i w pełni automatyczne podjęcie odpowiednich działań mających na celu ich zminimalizowanie jak też ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się pożaru

 i zjawisk mu towarzyszących na inne strefy obiektu.

 

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

 

Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych i wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń przez producentów, możliwym stało się stworzenie takiego systemu audio, który łączy w sobie zarówno cechy typowego systemu nagłośnienia (Public Adress) stosowanego na przykład do celów reklamowych, rozrywkowych czy informacyjnych, jak też spełnia rygorystyczne wymagania dźwiękowego systemu ostrzegawczego (Voice Alarm), zapewniającego skuteczną komunikację w przypadku zagrożenia i pomoc w bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonej strefie.

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

ZASYSAJĄCE SYSTEMY WCZESNEJ DETEKCJI DYMU

 

System Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA to połączenie wysokoczułego systemu detekcji dymu oraz modułowej konstrukcji urządzeń. Laserowa komora analityczna systemu VESDA charakteryzuje się bardzo wysoką czułością i dzięki zdolności wykrywania śladowych ilości dymu jest w stanie zapewnić najwcześniejsze z możliwych ostrzeganie o powstałymzagrożeniu pożarowym. Modułowa konstrukcja systemu VESDA daje użytkownikowi elastyczność, pozwalającą zbudować system dokładnie dopasowany do jego wymagań, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do minimum dzięki wyeliminowaniu zbędnych urządzeń. Oryginalna konstrukcja systemu gwarantuje także niskie koszty konserwacji.

   CZYTAJ WIĘCEJ....

SYSTEMY ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

 

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Podczas powstania pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w budynku, przy pomocy siłowników elektrycznych, natychmiast otwierają się klapy dymowe lub okna. Zadziałanie siłowników spowodowane jest otrzymaniem sygnału z czujki dymowej, bądź przycisku alarmowego. Całością systemu zarządza centrala.

 

Logo profire

   CZYTAJ WIĘCEJ....

SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

 

Systemy telewizji dozorowej to ważne uzupełnienie systemów zapewniających bezpieczeństwo. Stosowane są

w celu obserwacji chronionego obiektu lub terenu i zapewniają możliwość wzrokowej weryfikacji zdarzeń na danym obszarze, co jest bardzo istotne z punktu widzenia uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Ponadto, dzięki archiwizacji nagranych obrazów można wyjaśnić przebieg wielu zdarzeń, które inaczej umknęłyby uwadze. Dodatkowo telewizja dozorowa współpracuje z pozostałymi systemami ochrony takimi jak: zabezpieczenia przed włamaniem, przeciwpożarowym, kontroli dostępu i pozwala na bardzo szybką reakcję służb ochrony.

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

 

Nowoczesny i profesjonalnie zainstalowany system alarmowy współdziałający z zabezpieczeniami mechanicznymi może zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w obiekcie. Systemy sygnalizacji włamania (SSWiN) mają za zadanie wykrycie i powiadomienie użytkownika (służby ochrony) o naruszeniu lub próbie naruszenia nadzorowanego obszaru.

Szeroka gama czujników, nowoczesnych central, sygnalizatorów optyczno - akustycznych i urządzeń transmisji alarmów pozwala na generowanie określonych komunikatów alarmowych kierowanych do służb ochrony. Wraz ze wzrostem przestępczości musi postępować rozwój zabezpieczeń.

 

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY

 

Systemy kontroli dostępu chronią obiekt w czasie jego funkcjonowania z zachowaniem maksymalnej wygody

i prostoty obsługi dla użytkowników. Dobrze zaprojektowany system KD uniemożliwia wejście osób niepowołanych oraz organizuje ruch osób uprawnionych na terenie obiektu, co w konsekwencji minimalizuje możliwość dostępu do miejsc chronionych. Zintegrowanie systemu kontroli dostępu z systemem zarządzania budynkiem (BMS) zapewnia wykorzystywanie danych o ilości osób przebywających w pomieszczeniach do sterowania: klimatyzacją, wentylacją

i oświetleniem. Dobrze zaprojektowany system zabezpiecza obiekt, nie wprowadzając utrudnień dla pracowników.

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

TESTY SZCZELNOŚCI POMIESZCZEŃ

 

Test szczelności pomieszczenia za pomocą urządzenia BlowerDoor  polega na wytworzeniu różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem oraz pomiarze strumienia powietrza przepływającego przez wentylator. Badanie Door Fan Test (DFT) wykonuje się za pomocą wentylatora zamontowanego w otworze drzwiowym. Podczas wtłaczania bądź wysysania powietrza w pomieszczeniu wytwarza się nad i podciśnienie.

Każde pomieszczenie gaszone systemem gazowym powinno być wystarczająco szczelne, aby zapewnić utrzymanie stężenia gaśniczego przez wymagany czas zwany czasem retencji (hold time).

 

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

LEGALIZACJE UDT ORAZ NAPEŁNIANIE BUTLI

 

Legalizujemy i napełniamy butle ze środkami gaśniczymi chemicznymi (FM200, NOVEC 1230) i obojętnymi (Inergen (IG-541),  Azot (IG-100), Argon (IG-01), Argonit (IG-55))

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

MONTAŻ

 

Dysponujemy własną ekipą wykonawczą. W swoich szeregach mamy najlepszych elektromonterów posiadających wiedzę techniczną oraz wieloletnie doświadczenie.  Nasi pracownicy nieustannie podnoszą kwalifikacje, co pozwala na podejmowanie zadań trudnych pod względem technicznym oraz zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług. Wykonane prace, na każdym etapie montażu,  podlegają kontroli kierowników oraz nadzoru technicznego. Brygady montażowe wyposażone są w specjalistyczny sprzęt.

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

 

Nawiązanie współpracy z Klientem nie kończy się w momencie oddania do użytku gotowego systemu. Zrealizowany projekt musi podlegać okresowym przeglądom i konserwacjom. Duże znaczenie ma pełen serwis, zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny oraz dobrze zorganizowana komórka techniczna. Dzięki temu jest też możliwość stałych konsultacji i organizacji szkoleń dla użytkowników. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidłowego zachowania się danego urządzenia natychmiastowej pomocy i wsparcia udzieli wykwalifikowany personel techniczny. Na życzenie Klienta można wykonać pomiary i inwentaryzacje posiadanych przez niego zasobów instalacji oraz urządzeń.

 

   CZYTAJ WIĘCEJ....

Systemy ochrony przeciwpożarowej – firma Profire Systemy Przeciwpożarowe z Warszawy

Logo profire

Na zlecenie Klientów z niemal całej Polski, nasze przedsiębiorstwo dostarcza najnowocześniejsze systemy ochrony przeciwpożarowej. Inwestorzy mogą zakupić u nas lub zlecić nam wykonanie między innymi:


  • - systemów oddymiania grawitacyjnego,
  • - systemów sygnalizacji pożaru,
  • - zasysających systemów wczesnej detekcji dymu,
  • - montażu stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych.

Ochrona przeciwpożarowa to jednak nie jedyny obszar działalności naszej firmy. Specjalizujemy się również w instalacji systemów sygnalizacji włamania i napadu czy kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy. Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w wyborze optymalnych rozwiązań.Dlaczego warto z nami współpracować?

Jeśli szukają Państwo przedsiębiorstwa charakteryzującego się indywidualnym podejściem do Klienta, kompleksową ofertą oraz bogatym doświadczeniem, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Dlaczego jeszcze warto skorzystać z dostarczanych przez nas rozwiązań? Przede wszystkim dlatego że jesteśmy firmą oferującą realizację zadania od A do Z. Co ważne, zarówno projekty systemów, jak i ich montaż realizują wyłącznie nasi pracownicy. Nie korzystamy z usług podwykonawców i zewnętrznych firm. Dzięki temu gwarantujemy najwyższy standard obsługi i dbałość o każdy detal realizowanego zadania. Ponadto szeroka oferta, którą zapewniamy, sprawia, że nawiązując współpracę z jedną firmą, mogą Państwo wykonać zarówno zabezpieczenia przeciwpożarowe, jak i antywłamaniowe czy systemy kontroli czasu pracy swojej kadry.


Mamy w swojej ofercie systemy wiodących producentów między innymi:

Honeywell
Schrack seconet
Bosch
Siemens
Polon-alfa
Merawex
D+HE
mercor
AFG
w2
inim electronics
vesda
Pulsar

Co wyróżnia nasze systemy ochrony przeciwpożarowej?

Jako specjaliści od systemów ochrony przeciwpożarowej wystrzegamy się szablonowego działania. Oczywiście sięgamy po sprawdzone rozwiązania, poparte naszym wieloletnim doświadczeniem w branży. Zawsze jednak dostosowujemy je do specyfiki danego obiektu, tak aby zapewnić ich najwyższą skuteczność. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, dbając o to, by montowane stałe urządzenia gaśnicze gazowe czy też systemy wykrywania dymu stanowiły odpowiedź na konkretne potrzeby. Bierzemy pod uwagę powierzchnię budynku, jego warunki konstrukcyjne, a także przeznaczenie. Dzięki temu możemy zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa pożarowego.


Oferowane przez nas systemy odznaczają się najwyższą jakością wynikającą z zastosowania nowoczesnych technologii i doskonałych gatunkowo materiałów. Niezawodność, funkcjonalność i trwałość – to cechy wspólne wszystkich naszych zabezpieczeń przeciwpożarowych.


Oferujemy profesjonalną obsługę, która obejmuje również specjalistyczne doradztwo merytoryczne. Z przyjemnością pomagamy Klientom przy wyborze poszczególnych produktów, uwzględniając ich indywidualne oczekiwania. Świadczymy usługi w obiektach najróżniejszego przeznaczenia – zakładach przemysłowych, halach magazynowych, placówkach oświatowych, budynkach użyteczności publicznej czy handlowo-usługowych.

NASZE REALIZACJE

Logo profire

MAPA DOJAZDU DO FIRMY

Logo profire

KONTAKT

Logo profire

 

PROFIRE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 438

03-994 Warszawa

 

E-mail: biuro@profire.pl

Tel./fax: 22 871 12 66

Kom.:  695 03 47 47

 

Telefon alarmowy:

(48) 695 32 47 47 - telefon serwisowy czynny 24 godziny na dobę.

serwis@profire.pl

 

NIP: 9522240357

REGON: 525124170

KRS: 0001032058

Bank ING nr konta: PL62 1050 1025 1000 0090 8225 9129

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

GALERIA

Logo profire
Logo profire

(48) 695 33 47 47

Tel
Logo profire