ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

Logo profire

ZASYSAJĄCE SYSTEMY WCZESNEJ DETEKCJI DYMU

ZASYSAJĄCE SYSTEMY WCZESNEJ DETEKCJI DYMU

 

System Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA to połączenie wysokoczułego systemu detekcji dymu oraz modułowej konstrukcji urządzeń. Laserowa komora analityczna systemu VESDA charakteryzuje się bardzo wysoką czułością i dzięki zdolności wykrywania śladowych ilości dymu jest w stanie zapewnić najwcześniejsze z możliwych ostrzeganie o powstałym zagrożeniu pożarowym. Modułowa konstrukcja systemu VESDA daje użytkownikowi elastyczność, pozwalającą zbudować system dokładnie dopasowany do jego wymagań, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do minimum dzięki wyeliminowaniu zbędnych urządzeń. Oryginalna konstrukcja systemu gwarantuje także niskie koszty konserwacji.

 

Wymagania zasysającego systemu wczesnej detekcji dymu

Wczesna detekcja dymu możliwa jest jedynie przy wykryciu wzrostu zagęszczenia dymu o wartość niewiele większej niż stałe tło. Idealnym rozwiązaniem jest zaadaptowanie urządzenia do otoczenia, przystosowanie jego parametrów pracy do wymagań użytkownika i tym samym zapewnienie całkowitej ochrony zabezpieczonych obiektów. Powyższe wymagania spełnia bez wątpienia system VESDA. wyposażony we własne urządzenie zasysające. Własne urządzenie zasysające zwiększa wydajność systemu detekcji, jednocześnie uniezależniając jego pracę od innych urządzeń.

 

Zasada działania systemu VESDA

 

VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu. Do zasysania powietrza służy zintegrowana pompa ssąca, dzięki której system nie jest zależny od obecności w pobliżu detektora prądów powietrza, mogących dostarczyć do niego cząstki dymu. Zapewnia to skuteczne działanie systemu VESDA w każdych warunkach - od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak.

 

Dym dostarczany jest do detektora poprzez sieć rurek ssących. W każdej z rurek znajduje się szereg otworów ssących. W ten sposób jeden detektor może analizować powietrze z wielu miejsc, co pozwala ograniczyć efektywny koszt pojedynczego punktu ssącego. Dostarczając powietrze z różnych punktów urządzenie zasysające zapewnia stały monitoring całego pomieszczenia lub jego newralgicznych punktów, co przekłada się na wysoką skuteczność detekcji oraz krótki czas reakcji.

 

Ponadto dzięki wysokiej czułości detektor jest w stanie wykryć dym w bardzo małym stężeniu. Zastosowanie rurek z PCV oznacza, że instalacja nawet najbardziej skomplikowanej sieci rurek ssących jest prosta i niedroga, a przy tym sieć taka zachowuje maksymalną sprawność i staje się skutecznym system sygnalizacji pożaru.

 

Miejsce lokalizacji systemu VESDA

Punkty ssące systemu VESDA są często zlokalizowane w miejscach, gdzie umieszczone zostałyby konwencjonalne czujki pożarowe. Według standartów: NFPA 72, 5.7.3.3.1 oraz BS5839-1, 21.1.3. -"Każdy otwór próbkujący systemu zasysającego może być traktowany jak czujka punktowa". Ze względu na fakt, że w jednej rurce można mieć niewielkim kosztem wiele otworów ssących, system VESDA może zapewnić lepsze pokrycie obszaru, niż jest to możliwe do uzyskania w sposób ekonomiczny przy użyciu czujek konwencjonalnych. Ponadto dzięki aktywnemu pobieraniu powietrza do analizy, system taki zapewnia wyższą skuteczność wykrywania dymu w niskim stężeniu niż czujki konwencjonalne.

 

Zalety systemu VESDA

Dzięki unikalnym właściwościom system VESDA możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. Urządzenie to może być nawet 1000 razy czulsze od standardowych czujek, ponieważ czujki punktowe mają zakres około 5%, zaś detektor VESDA posiada regulowaną czułość mieszczącą się między 0,005% a 20% zaciemnienia powietrza na metr. Ponadto jest odporne na silne przepływy powietrza wywołane przez wentylację lub klimatyzację, wysokie i niskie temperatury (+60/-20 st.C), wysoką wilgotność oraz zakłócenia elektromagnetyczne.

 

Gama zastosowań systemu VESDA :

 

1)    uniknięcie niepotrzebnego uruchomienia instalacji gaśniczych (wcześniejsze ostrzeżenie daje czas na szczegółowe sprawdzenie informacji o zagrożeniu np.: urządzenia telekomunikacyjne, serwerownie, centra przetwarzania danych, podstacje elektryczne)

 

2)    potrzeba jak najszybszej detekcji dymu (procesy krytyczne, których nie można przerwać, urządzenia telekomunikacyjne działające 24h na dobę, serwerownie, centra przetwarzania danych, operacje bankowe, urządzenia przemysłowe do produkcji ciągłej)

 

3)    zmienność warunków środowiskowych (miejsca o dużych poziomach zanieczyszczeń lub o ekstremalnych temperaturach np.: chłodnie, zakłady produkcyjne, papiernie, tunele metra, kopalnie),

4)    utrudniony dostęp serwisowy (miejsca o utrudnionym dostępie do kontrolowanego obszaru np.: magazyny, sufity podwieszane, przestrzenie podpodłogowe, urządzenia produkcyjne, obszary o ograniczonym dostępie ze względu na bezpieczeństwo)

 

5)    trudność wykrycia dymu (miejsca z wysoko położonymi sufitami, dużym przepływem powietrza, wyjątkowo rozległe lub o specjalnych wymaganiach np. takie jak: sterylne pomieszczenia, magazyny, hangary lotnicze, serwerownie, atria)

 

Gama produktów systemu VESDA:

 

Vesda LaserPLUS - VLP

Detektor Vesda w odmianie LaserPLUS jest podstawowym produktem w rodzinie Vesda. Jak wszystkie odmiany Vesdy wykrywa pożar w możliwie najwcześniejszej fazie rozwoju i rzetelnie mierzy poziom dymu w otoczeniu - od bardzo niewielkiego do ekstremalnie dużego stężenia w powietrzu. Detektor posiada najszerszy na świecie zakres czułości od 0,005 do 20 %/m. Vesda LaserPLUS posiada cztery dowolnie programowalne progi alarmowe i może nadzorować powierzchnie do 2000 m2.

 

Vesda LaserSCANNER - VLS

Detektor Vesda w odmianie LaserSCANNER lokalizuje źródło dymu za pomocą rozpoznania, z którego obszaru zasysane jest powietrze o największym stężeniu dymu i monitoruje pozostałe reagując na zwiększająca się koncentrację dymu w pozostałych obszarach. Vesda LaserSCANNER posiada cztery dowolnie programowalne progi alarmowe, indywidualne dla każdej rury ssącej. Nadzoruje powierzchnie do 2000 m2.

 

Vesda LaserCOMPACT - VLC

Detektor Vesda w odmianie LaserCompact zapewnia efektywną ochronę niewielkim kosztem. Może nadzorować pojedynczą strefę na niedużej powierzchni. Przy tym oferując taki sam zakres czułości (od 0,005 do 20%/m) jak detektory w odmianach LaserPLUS i LaserSCANNER. Vesda LaserCOMPACT posiada trzy dowolnie konfigurowalne progi alarmowe. Dostępna jest również wersja w wykonaniu iskrobezpiecznym do zastosowania w środowisku zagrożonym wybuchem.

 

Vesda LaserFOCUS - VLF

Detektor Vesda w odmianie LaserFOCUS oferuje najbardziej zawansowana detekcję dymu dla małych powierzchni - jest ekonomiczny i efektywny. Detektor może nadzorować powierzchnie do 250m2 lub do 500m2 w zależności od wersji wykonania. Vesda LaserFOCUS umożliwia rozbudowaną konfigurację i pozwala na szybką i bezproblemową instalację.

 

 

Logo profire

(48) 695 33 47 47

Tel
Logo profire