INERGEN

niebieskie butle

Oferujemy nowoczesne systemy gaszenia gazem Inergen. Jest to środek gaśniczy w pełni bezpieczny dla środowiska, a także nieszkodliwy dla człowieka. Chemicznie obojętny nie ma żadnych właściwości toksycznych, nie powoduje również zamglenia pomieszczeń ani powstania szkód popożarowych. Stanowi mieszaninę gazów, na którą składa się:

  • 52% azotu,
  • 40% argonu,
  • 8% CO2.

Na czym polega gaszenie gazem Inergen?

Gaszenie gazem Inergen (IG-541) polega na obniżeniu stężenia tlenu do takiego poziomu, by dalszy proces spalania nie był możliwy. Co warte podkreślenia, nie stwarza to ryzyka dla osób znajdujących się w pomieszczeniu, w którym ten środek gaśniczy został wyzwolony – wciąż mogą one swobodnie oddychać.

Wymieniając najważniejsze właściwości gazu Inergen, warto zwrócić uwagę, że środek ten:

  • jest bezwonny i bezbarwny,
  • nie powoduje korozji,
  • nie przewodzi prądu,
  • wskutek kontaktu z ogniem nie wytwarza odpadów zanieczyszczających,

Zastosowanie gazu Inergen pozwala na ugaszenie ognia już na początkowym etapie i tym samym zapobiega jego rozprzestrzenianiu się. Zaletą systemów gaszenia gazem Inergen jest wysoka skuteczność i bezpieczeństwo użycia – zarówno wobec środowiska, ludzi, jak i wyposażenia danego pomieszczenia.

Zastosowanie systemów gaszenia gazem Inergen

Dostarczane przez nas urządzenia do gaszenia gazem Inergen mogą być z powodzeniem użytkowane w miejscach, gdzie przebywają ludzie. Podobnie jak systemy do gaszenia gazem FM200 znajdują zastosowanie w pomieszczeniach komputerowych, serwerowniach, rozdzielniach elektrycznych, archiwach, muzeach, galeriach, bibliotekach, laboratoriach – nie grożą bowiem uszkodzeniem sprzętu elektronicznego, dzieł sztuki czy też zabytków.

Jakie systemy gaszenia gazem Inergen oferujemy?

Instalacje gaśnicze wykorzystujące gaz Inergen mogą różnić się w zależności od specyfiki chronionego obiektu. Nasze systemy zawsze dostosowujemy do potrzeb konkretnego Klienta. Bierzemy pod uwagę m.in. wielkość i warunki architektoniczne obiektu oraz rodzaj magazynowanych w nim materiałów czy substancji.

Na pełny system gaszenia gazem Inergen mogą składać się takie elementy, jak butle ze środkiem gaśniczym, kolektory zbiorcze, wyzwalacze zaworu oraz rurociągi, czujniki przepływu, dysze, węże przyłączeniowe, a także sygnalizatory, czujki pożarowe czy centrale sterowania gaszeniem.


realizacje-gazy-15
realizacje-gazy-14
realizacje-gazy-16
realizacje-gazy-17
realizacje-gazy-12
realizacje-gazy-13