FM-200

czerwone butle

Dostarczamy systemy gaszenia gazem FM200. Oferujemy chemiczne środki gaśnicze w pełni bezpieczne dla człowieka i cechujące się bardzo wysoką skutecznością. Z naszej strony mogą Państwo liczyć na fachowe doradztwo – pomożemy przy wyborze rozwiązania najlepiej dopasowanego do specyfiki Państwa obiektu, jego przeznaczenia, powierzchni, warunków architektonicznych.

Zastosowanie systemów gaszenia gazem FM200 jest bardzo szerokie. Oferowane przez nas urządzenia sprawdzają się doskonale m.in. w przypadku pomieszczeń, w których znajduje się sprzęt elektroniczny i inne urządzenia pod napięciem, np. serwerowni.

Jak działają systemy gaszenia gazem FM200?

Gaz FM200 (inaczej HFC 227ea) jest chemicznym środkiem gaśniczym, którego działanie polega na aktywnym odbieraniu energii z procesu palenia. To środek bezpieczny dla człowieka (potwierdzone badaniami w Polsce CNBOP i Państwowy Zakład Higieny). W przeciwieństwie do innych środków gaśniczych daje się łatwo skroplić przy niewielkich ciśnieniach, dzięki czemu zajmuje niewielką powierzchnię składową (nawet 10-krotnie mniejszą), bez potrzeby wyodrębniania oddzielnego pomieszczenia na butle. Podobnie jak w przypadku gaszenia gazem Novec, tak i użycie FM200 umożliwia bardzo szybkie ugaszenie ognia, przy czym nie powstają zanieczyszczenia ani szkody w wyposażeniu pomieszczenia.

Zalety gaszenia gazem FM200

Można wymienić wiele korzyści z gaszenia gazem FM200. Wynikają one przede wszystkim z doskonałych właściwości tego gazu. FM200 to bowiem czysty środek gaśniczy – oznacza to, że nie zawiera substancji niszczących chronione urządzenia i pomieszczenia. Dlatego też jego użycie nie generuje strat popożarowych związanych z gaszeniem, jak ma to miejsce w przypadku wody, piany czy proszku. Równocześnie wysoki próg parowania środka nie powoduje powstawania tzw. szoku termicznego dla elektroniki, jaki może wystąpić wskutek wykorzystania innych środków gaśniczych (np. dwutlenku węgla).

FM200 nie przewodzi prądu elektrycznego i nie powoduje korozji, dzięki czemu może być stosowany do gaszenia sprzętu elektrycznego pod napięciem. Zbiorniki na gaz HFC 227ea produkowane są w różnych wielkościach (od 14 do 140 litrów).

Charakterystyka systemu gaszenia gazem FM200

Oferowane przez nas nowoczesne systemy gaszenia gazem FM200 zawsze stanowią odpowiedź na konkretne potrzeby i oczekiwania. Duża gama zbiorników pozwala zaoferować takie, które są optymalnie dobrane do dokładnie wyliczonej ilości środka gaśniczego. Gazem roboczym wyrzucającym środek gaśniczy ze zbiorników jest nieszkodliwy dla ludzi i środowiska azot pod ciśnieniem 42 barów.

Dla systemu gaszenia gazem FM200 zaprojektowano specjalne zawory oraz dysze dobierane indywidualnie za pomocą komputerowego programu obliczeniowego dla każdej chronionej przestrzeni i pomieszczenia, przy uwzględnieniu szczególnych wymagań środka gaśniczego, m.in.: określony czas wypływu 10 s.

W jakich obiektach sprawdzi się system gaszenia gazem FM200?

Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, brak powstawania zanieczyszczeń i szkód popożarowych, szybkość działania, wysoka skuteczność – to tylko niektóre z zalet gaszenia gazem FM200, które przekładają się na jego uniwersalność. System ten może z powodzeniem służyć do gaszenia następujących obiektów, pomieszczeń i urządzeń:

 • serwerownie,
 • archiwa,
 • zabytki,
 • cenne dzieła sztuki,
 • sterownie procesów technologicznych,
 • unikatowa aparatura medyczna,
 • urządzenia telekomunikacyjne,
 • turbiny gazowe, hamownie silników,
 • magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery).

Środek FM 200 a prawo

Od 26.02.2016 r. zgodnie z Ustawą z dnia 15.05.2015 r. środek gaśniczy FM200 został uznany za substancję zubożającą warstwę ozonową, przez co znalazł się na liście F-gazów i nałożono na jego właścicieli szereg poniższych obowiązków:

 • zarejestrowanie stałych urządzeń gaśniczych FM-200 w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów ochrony Przeciwpożarowej,
 • sporządzenie Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej,
 • dokonywanie kontroli pod względem wycieków SUG zawierających F-gazy,
 • zadbanie o to, aby personel wyznaczony przez operatora posiadał niezbędny certyfikat w zakresie systemów ochrony ppoż. (certyfikat z obsługi F-gazów),
 • dopilnowanie, by wpisy do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej były dokonywane przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat dla personelu,
 • wykonywanie kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwacji lub serwisu F-gazów wyłącznie przez obsługę posiadającą wymagany certyfikat dla personelu.

Nasza firma posiada certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania oraz serwisowania systemów zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) – numer certyfikatu UDT FGAZ-P/27/0167/16. Wszyscy nasi pracownicy wykonujący prace montażowe i serwisowe otrzymali certyfikaty dla personelu.


realizacje-gazy-2
realizacje-gazy-3
realizacje-gazy-4
realizacje-gazy-5
realizacje-gazy-6
realizacje-gazy-7
realizacje-gazy-1