ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

SYSTEMY ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

SYSTEMY ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

 

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Podczas powstania pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w budynku, przy pomocy siłowników elektrycznych, natychmiast otwierają się klapy dymowe lub okna. Zadziałanie siłowników spowodowane jest otrzymaniem sygnału z czujki dymowej, bądź przycisku alarmowego. Całością systemu zarządza centrala. Odprowadzone zostają na zewnątrz trujące gazy, dym oraz nadmiar gorąca, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz. Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń. Zaletami naturalnego przewietrzania m.in. jest:

 

- zapewnienie w pomieszczeniach naturalnego, zdrowego klimatu dla lepszego samopoczucia przebywających w nich ludzi

 

- zapobieganie powstawaniu grzybów i pleśni na elementach budynku dzięki odprowadzaniu nadmiaru pary wodnej

 

- oczywiste oszczędności przy realizacji! eksploatacji budynku poprzez całkowitą rezygnację lub ograniczenie do niezbędnego minimum urządzeń klimatyzacyjnych

 

- ograniczenie zużycia energii

 

- niskie koszty eksploatacji i konserwacji systemu

 

 

(48) 695 32 47 47

24h