ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

Logo profire

LEGALIZACJE UDT ORAZ NAPEŁNIANIE BUTLI

LEGALIZACJE UDT ORAZ NAPEŁNIANIE BUTLI

 

Legalizujemy i napełniamy butle ze środkami gaśniczymi chemicznymi (FM200, NOVEC 1230) i obojętnymi (Inergen (IG-541),  Azot (IG-100), Argon (IG-01), Argonit (IG-55))

Usługę legalizacji butli wykonujemy kompleksowo:

- demontaż butli systemu

- transport z ADR

- legalizację UDT oraz dostarczenie certyfikatu potwierdzającego wyniki badania

- ponowny montaż wraz z testami funkcjonalnymi

- wykonanie pomiarów szczelności butli oraz wpis do CRO zgodnie z ustawą F-gazową

- Zapewniamy butle zapasowe na czas legalizacji lub ponownego napełnienia

 

Logo profire

(48) 695 33 47 47

Tel
Logo profire