ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

 

Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych i wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń przez producentów, możliwym stało się stworzenie takiego systemu audio, który łączy w sobie zarówno cechy typowego systemu nagłośnienia (Public Adress) stosowanego na przykład do celów reklamowych, rozrywkowych czy informacyjnych, jak też spełnia rygorystyczne wymagania dźwiękowego systemu ostrzegawczego (Voice Alarm), zapewniającego skuteczną komunikację w przypadku zagrożenia i pomoc w bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonej strefie.

Ma to pierwszorzędne znaczenie w dużych budynkach zamieszkania zbiorowego, oraz użyteczności publicznej, w tym handlowych i wystawowych, oraz we wszystkich tych obiektach, które gromadzą dużą liczbę osób na stosunkowo niewielkiej powierzchni i dlatego na tego typu obiekty został nałożony obowiązek zainstalowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Profesjonalnie zaprojektowany i wykonany dźwiękowy system ostrzegawczy powinien gwarantować niezawodność i zgłaszać wszelkie zakłócenia i usterki w przeciągu kilku sekund, niezależnie od tego w jakim charakterze system jest w danej chwili wykorzystywany. Prowadzone na całym świecie badania wykazały, że przekazywanie komend słownych za pomocą alarmu głosowego zapewnia ewakuację nie tylko właściwą drogą, ale również w odpowiednim czasie. Zastąpienie klasycznych syren i dzwonków głośnikami przekazującymi informacje słowne wiąże się z koniecznością spełnienia rygorystycznych warunków technicznych, zgodnie z obowiązującą na terenie RP normą PN-EN 60849:2001 "Dźwiękowe systemy ostrzegawcze". Posiadamy autoryzację na montaż i serwis DSO firmy Esser i Bosch.

 

 

(48) 695 32 47 47

24h