ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

TESTY SZCZELNOŚCI POMIESZCZEŃ

TESTY SZCZELNOŚCI POMIESZCZEŃ

 

Test szczelności pomieszczenia za pomocą urządzenia BlowerDoor  polega na wytworzeniu różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem oraz pomiarze strumienia powietrza przepływającego przez wentylator. Badanie Door Fan Test (DFT) wykonuje się za pomocą wentylatora zamontowanego w otworze drzwiowym. Podczas wtłaczania bądź wysysania powietrza w pomieszczeniu wytwarza się nad i podciśnienie.

Każde pomieszczenie gaszone systemem gazowym powinno być wystarczająco szczelne, aby zapewnić utrzymanie stężenia gaśniczego przez wymagany czas zwany czasem retencji (hold time).

Test szczelności przeprowadzany jest zgodnie z wymaganiami norm NFPA 2001 Appendix C oraz PN-EN 15004.

Procedura wykonania badania szczelności polega na sprawdzeniu swobodnego przepływu powietrza na zewnątrz strefy chronionej oraz stanu aktualnego pomieszczenia.

Po wprowadzeniu niezbędnych informacji, dotyczących m.in. kubatury pomieszczenia, rodzaju środka gaśniczego, specjalistyczny program komputerowy wykonuje dalsze obliczenia. Badanie rozpoczyna się od pomiaru powierzchni nieszczelności dla uszczelnionego, zamkniętego pomieszczenia. Następnie mierzona jest różnica ciśnień przy wyłączonym wentylatorze. Po uruchomieniu wentylatora sprawdzane są strumień objętości powietrza, różnica ciśnień oraz temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Pomiary prowadzone są przy sześciu różnicach ciśnień w zakresie od 0 do 60 Pa. Po wykonaniu serii pomiarów zmieniany jest kierunek przepływu powietrza.

Firma PROFIRE Sp. z o. o. posiada zestaw do wykonywania testów szczelności pomieszczeń wentylatorem drzwiowym wraz z oprogramowaniem firmy BlowerDoor. Posiadane przez nas urządzenie pozwala na wykonanie testów szczelności dla typowych pomieszczeń o powierzchni maksymalnie do 7000 m2.

 

(48) 695 32 47 47

24h