ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

 

Nowoczesne urządzenia sygnalizacji pożarowej pozwalają wykrywać, w sposób efektywny, pożary w bardzo wczesnej fazie rozwoju, umożliwiają także integrację innych systemów i urządzeń mających wpływ na całokształt bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Zadania stawiane współczesnym systemom sygnalizacji pożaru nie ograniczają się już tylko do bezpośredniej detekcji zagrożeń, ale również mają one na celu bez obsługowe i w pełni automatyczne podjęcie odpowiednich działań mających na celu ich zminimalizowanie jak też ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się pożaru i zjawisk mu towarzyszących na inne strefy obiektu.

Systemy wykorzystywane są również do monitorowania innych, autonomicznych systemów współpracujących z systemami bezpieczeństwa pożarowego. Systemy sygnalizacji pożaru dzięki zastosowaniu czujek: optycznych, jonizacyjnych, temperaturowych, wielosensorowych oraz punktowych podłączonych do mikroprocesorowej centrali bardzo szybko i precyzyjnie lokalizują pożar.

Dzięki tak szerokiej gamie detektorów możliwe jest jak najlepsze dostosowanie sposobu ochrony do rodzaju zgromadzonych w chronionym obiekcie przedmiotów bądź magazynowanych artykułów, spalających się w różny sposób. Stosowane w systemie sensory wykonują samo diagnozę i dopasowują się do warunków otoczenia (np. w rejonach o dużym zadymieniu, zapyleniu, itp.), jak również samoczynnie zgłaszają potrzebę konserwacji. Współczesne czujki jonizacyjne charakteryzują się najniższym z dotychczas spotykanych poziomem promieniowania, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa ich eksploatacji w pomieszczeniach przeznaczonych dla stałego przebywania osób.

Współczesne, mikroprocesorowe centrale sygnalizacji pożaru spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpożarowego. Modułowa konstrukcja centrali umożliwia rozbudowę w dowolnej chwili, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Nasza firma posiada autoryzację na montaż i konserwację firmy Esser, Bosch, Polon-Alfa.

 

(48) 695 32 47 47

24h