ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

Logo profire

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY

 

Systemy kontroli dostępu chronią obiekt w czasie jego funkcjonowania z zachowaniem maksymalnej wygody i prostoty obsługi dla użytkowników. Dobrze zaprojektowany system KD uniemożliwia wejście osób niepowołanych oraz organizuje ruch osób uprawnionych na terenie obiektu, co w konsekwencji minimalizuje możliwość dostępu do miejsc chronionych. Zintegrowanie systemu kontroli dostępu z systemem zarządzania budynkiem (BMS) zapewnia wykorzystywanie danych o ilości osób przebywających w pomieszczeniach do sterowania: klimatyzacją, wentylacją i oświetleniem. Dobrze zaprojektowany system zabezpiecza obiekt, nie wprowadzając utrudnień dla pracowników.

Systemy rejestracji czasu pracy (RCP) wspierają zarządzanie firmą o dowolnym profilu działalności. Systemy takie mogą współpracować z systemami płacowo-kadrowymi, ułatwiając rozliczanie czasu pracy, rejestrację wejść, wyjść pracownika, spóźnienia, nadgodziny, przerwy. Pozwalają na stały wgląd w statystyki obecności pracowników, tworzenie różnego rodzaju raportów, projektowanie harmonogramów pracy (przerw, nadgodzin, dni wolnych). Dzięki nim możliwe jest wyeliminowanie wielu błędów w rozliczaniu czasu pracy pracowników. Połączenie RCP z systemami kontroli dostępu oraz innymi systemami ochrony podwyższa bezpieczeństwo firmy oraz poprawia organizację pracy. System ten ułatwia spełnienie wymogów wynikających z prawa pracy.

 

 

 

 

Logo profire

(48) 695 33 47 47

Tel
Logo profire