ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

Logo profire

Urządzenia gaśnicze wodne

Urządzenia gaśnicze wodne

 

Urządzenia gaśnicze wodne to systemy bezpieczeństwa instalowane w budynkach mieszkalnych, przedsiębiorstwach czy obiektach użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest możliwie najszybsze powstrzymanie pożaru, jego rozprzestrzenianie oraz minimalizacja wyrządzonych przez ogień szkód. Do działania tego rodzaju urządzeń wykorzystywany jest w pełni naturalny środek w postaci wody. Jej zastosowanie umożliwia zatem gaszenie pożarów przede wszystkim z grupy A. Kwalifikujemy do niej między innymi większość materiałów stałych pochodzenia organicznego. Do stałych urządzeń gaśniczych wodnych zaliczamy na przykład tryskacze, umożliwiające gaszenie mgłą wodną. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, w której znajdą Państwo również m.in. systemy sygnalizacji pożaru.

System gaszenia mgłą wodną

System gaszenia mgłą wodną zbudowany jest z kilku elementów. Jednym z głównych z nich są tryskacze mgłowe, które umożliwiają rozpylenie wody. Aby ta mogła trafić jednak do dysz niezbędny jest również zbiornik z zapasem cieczy oraz układ transportujących ją rurociągów. Oprócz tego w skład systemu wchodzi również pompa główna, zestaw filtrów wraz z pompą wspomagającą, a także szereg zaworów pozwalających kontrolować przepływ wody. Odpowiednio zaprojektowany system gaszenia mgłą wodną jest w stanie skutecznie walczyć z ogniem i jego rozprzestrzenianiem, a także ograniczyć przy tym potencjalne zniszczenia.

Jak działa system gaszenia mgłą wodną?

Czynnikami niezbędnymi do powstania pożaru są tlen, ciepło oraz materiał palny. System mgły wodnej eliminuje dwa z nich: tlen i ciepło. Działanie systemu mgły wodnej polega na rozpyleniu wody na drobne kropelki, co powoduje zwiększenie jej powierzchni, a tym samym zwiększa się szybkość odbierania ciepła ze środowiska pożaru. Rozdrobnienie wody do kropel o średnicy około 150 mikrometrów uzyskiwane jest za pomocą specjalnie skonstruowanych dysz. Kropelki powstają w dyszach pod wpływem ciśnienia około 100 bar. System dodatkowo chłodzi gazy pożarowe, obniża stężenie tlenu w środowisku pożaru oraz obniża zadymienie.

Zalety gaszenia mgłą wodną

Do korzyści gaszenia mgłą wodną zaliczamy małe zapotrzebowanie na wodę, małe zużycie energii oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najważniejsze zalety tego rodzaju systemu to: brak ujemnego wpływu na środowisko i człowieka, ograniczone straty wtórne spowodowane gaszeniem, nie wymaga szczelności pomieszczenia, niskie koszty środka gaśniczego oraz niewielki ciężar instalacji. Pożar jest gaszony przy minimalnej ilości wody oraz przy minimalnych zniszczeniach urządzeń. Systemy mgły wodnej stosowane są do ochrony przeciwpożarowej urządzeń technologicznych oraz pras wykorzystywanych w przemyśle, przewodów kablowych i transformatorów. Instalacja składa się ze źródła zaopatrzenia w wodę wraz z pompą, dysz rozpylających, systemu rurowego, filtrów oraz systemu wykrywania i sterowania.

Logo profire

(48) 695 33 47 47

Tel
Logo profire