ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE WODNE

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE WODNE

 

Czynnikami niezbędnymi do powstania pożaru są tlen, ciepło oraz materiał palny. System mgły wodnej eliminuje dwa z nich: tlen i ciepło. Działanie systemu mgły wodnej polega na rozpyleniu wody na drobne kropelki, co powoduje zwiększenie jej powierzchni, a tym samym zwiększa się szybkość odbierania ciepła ze środowiska pożaru. Rozdrobnienie wody do kropel o średnicy około 150 mikrometrów uzyskiwane jest za pomocą specjalnie skonstruowanych dysz. Kropelki powstają w dyszach pod wpływem ciśnienia około 100 bar. System dodatkowo chłodzi gazy pożarowe, obniża stężenie tlenu w środowisku pożaru oraz obniża zadymienie. Do korzyści gaszenia mgłą wodną zaliczamy małe zapotrzebowanie na wodę, małe zużycie energii oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najważniejsze zalety tego rodzaju systemu to: brak ujemnego wpływu na środowisko

i człowieka, ograniczone straty wtórne spowodowane gaszeniem, nie wymaga szczelności pomieszczenia, niskie koszty środka gaśniczego oraz niewielki ciężar instalacji. Pożar jest gaszony przy minimalnej ilości wody oraz przy minimalnych zniszczeniach urządzeń. Systemy mgły wodnej stosowane są do ochrony przeciwpożarowej urządzeń technologicznych oraz pras wykorzystywanych w przemyśle, przewodów kablowych i transformatorów. Instalacja składa się ze źródła zaopatrzenia w wodę wraz z pompą, dysz rozpylających, systemu rurowego, filtrów oraz systemu wykrywania i sterowania.

(48) 695 32 47 47

24h