ProFire

Instalacje oświetleniowe, wyrównawcze i uziemiające

Instalacje elektryczne


 

 

 

Instalacja oświetleniowa jest podstawowym rodzajem instalacji elektrycznej. Od prawidłowego doboru opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenia oraz sposobu sterowania zależy funkcjonalność, estetyka i odpowiedni komfort pracy. Miejsce pracy może dziś być oświetlone zgodnie z zasadami ergonomii i zarazem być energooszczędne. Spełnienie zasad ergonomii w oświetleniu miejsca pracy przyczynia się do podniesienia wydajności. Powinno też odpowiadać obowiązującym normom prawa pracy. Oświetlenie powinno być dopasowane do otoczenia, w którym jest zainstalowane, podnosząc jego ogólną estetykę.

Brak lub źle wykonane połączenie wyrównawcze,  główne lub miejscowe, w takich pomieszczeniach jak łazienka lub kotłownia, może spowodować bezpośrednie porażenie prądem elektrycznym. Połączenia wyrównawcze niezbędne są we wszystkich obiektach, gdyż ograniczają do wartości dopuszczalnych niebezpieczne napięcia, jakie mogą pojawić się w przypadku awarii, między różnymi urządzeniami. Brak właściwych, sprawnych instalacji wyrównawczych i uziemienia może być powodem uszkodzenia sprzętu np. elektronicznego, podłączonego do instalacji elektrycznej w budynku. Fachowo wykonana przez specjalistów instalacja wyrównawcza i uziemiająca da gwarancję i pewność bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom budynku.