ProFire

Instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia

Instalacje elektryczne


 

 

 

Właściwe zasilanie w energię elektryczną zależy w znacznym stopniu od prawidłowego działania instalacji średniego napięcia. Służą one do przesyłania energii elektrycznej o zasięgu lokalnym oraz jej transformacji do poziomu napięcia występującego w gniazdach odbiorczych.

Kluczowe znaczenie ma poprawne zaprojektowanie i wykonanie instalacji średniego napięcia, gdyż to właśnie one w przyszłości zdecydują o komforcie zasilania użytkowników oraz o możliwościach rozbudowy instalacji niskiego napięcia. Właściwie zaprojektowana instalacja to również niższe koszty w przyszłości.

Instalacje elektryczne niskiego napięcia znajdują się w każdym obiekcie. Instalacje tego typu stanowią kompletną infrastrukturę, która zapewnia dystrybucję energii elektrycznej do urządzeń odbiorczych zasilanych napięciem 230/400V. Dobrze wykonana instalacja elektryczna powinna spełniać swoje zadanie bez względu na rodzaj podłączonego odbiornika oraz charakter jego pracy. Instalacje te muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników. Instalacja powinna też być uniwersalna, co pozwoli ją łatwo rozbudować jeśli tylko pojawi się taka potrzeba, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.