ProFire

Instalacje agregatów prądotwórczych

Instalacje elektryczne


 

 

 

Są pewne miejsca takie jak: szpitale, banki, lotniska, centra telekomunikacyjne i informatyczne w których konieczne jest zasilanie w energię elektryczną, bez względu na to czy dociera, czy nie, z zewnętrznych sieci energetycznych ponieważ nawet krótkotrwały zanik napięcia może się wiązać z ogromnymi stratami materialnymi.

Zasilanie dla takich obiektów mogą zapewnić tylko instalacje UPS i agregatów prądotwórczych. W tego rodzaju instalacjach wymaga się jednocześnie, aby energia dostarczana ze źródła zastępczego była możliwie najwyższej jakości, a sprawność i czas pracy źródła odpowiednio długi.

Dlatego ważny jest dobór właściwego dla danej instalacji sprzętu, by jego parametry pracy odpowiadały potrzebom użytkownika. Instalacje tego typu powinny być właściwie zaprojektowane oraz systematycznie testowane i sprawdzane. Jeśli taki system zasilania mógłby być firmie potrzebny, to warto go zainstalować, nie czekając na skutki braku zasilania.